06.10.2011: Multikulturní čaje o páté V NESEHNUTÍ

Každý měsíc se díky grantu z projektu Mládež v akci v prostorách Nesehnutí setkávají české
ženy se ženami pocházejícími z ciziny. Setkání jsou naplněna vždy vybranou tvůrčí aktivitou (výroba
šperků, keramika, malba na hedvábí…), důležitější než tato aktivita je však uvolněná atmosféra,
kterou navodí. Cílem „čajů o páté“ je nenásilným způsobem vytvořit prostor pro sdílení mezi ženami,
které by k sobě jinak našly cestu jen velmi obtížně.

Více k tématu najdete přímo na webu Společně k rozmanitosti »