11.10.2011

Evropský rok dobrovolnictví 2011 s NESEHNUTÍm!

“Země se točí dobrovolně.
Slunce svítí dobrovolně.
Vítr fouká dobrovolně.
Přidej se k nim!
Nemusíš se točit, svítit ani foukat,
prostě přijď a pomoz nám.“

Evropský rok dobrovolnictví

Dne 24.11.2009 přijala Rada ministrů EU zodpovědná za kulturu rozhodnutí, jímž vyhlásila rok 2011 „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“.  Jako obecný účel evropského roku rada stanovila především podporování úsilí, které povede k vytvoření příznivého prostředí pro dobrovolnictví, umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, ocenění a uznání dobrovolné činnosti a zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.

NESEHNUTÍ se k oslavám Evropského roku dobrovolnictví přidalo se svým projektem „ I ty se můžeš stát dobrovolníkem“, kterým chce navázat na své dlouhodobé aktivity, které vytváří již tradičně ve spolupráci s naší širokou základnou dobrovolníků a dobrovolnic a tyto aktivity dále rozvíjet. Protože je dobrovolnictví v české společnosti bráno stále jako něco divného, co normální lidé nedělají. Je naše kampaň zaměřena právě na rozbourání tohoto stereotypu a naopak na posílení vnímání dobrovolnictví jako něčeho pro naši společnost naprosto normálního, přirozeného a prospěšného, co může dělat každý. Naším cílem je ukázat dobrovolnictví jako jednu z možností, jak se do vytváření budoucí podoby světa kolem nás aktivně zapojit a vyjádřit tak svou solidaritu s těmi, kdo ji potřebují a učinit sami sebe užitečnými.

Aktivity projektu

K dosažení předsevzatého cíle jsme zvolili rozmanité aktivity, díky kterým se nám, jak doufáme, podaří oslovit širokou veřejnost. Prvním rámcem jsou informačně-osvětové akce konané pro nejširší veřejnost při různých akcích a festivalech. Jejich přínosem je především vytvoření vhodného prostoru pro prezentaci, propagaci a distribuci informací o dobrovolnictví a Evropském roku dobrovolnictví, dobrovolnictví obecně a možnostech zapojení se jako dobrovolník či dobrovolnice v NESEHNUTÍ. Na našich infostáncích budeme proto zprostředkovávat zájemcům potřebné informace, ale nabízet i možnost setkat se a pobavit s našimi dobrovolníky nad jejich vlastními zkušenostmi.

Druhým rámcem jsou propagační aktivity na podporu dobrovolnictví na sociálních sítích. K tomuto účelu vytváříme propagační spot s názvem “I ty můžeš být dobrovolníkem”. Cílem tohoto spotu bude ukázat, že být dobrovolníkem či dobrovolnicí může být skutečně každý a nemusí být přitom mít schopnosti super hrdiny. Avšak zároveň poukázat na to, že každý, kdo se stane dobrovolníkem či dobrovolnicí v sobě takového malého hrdinu má. Dobrovolníci a dobrovolnice proto vnímáme tedy jako něco na způsob „Social Action Heros“.

Třetím rámcem, ve kterém chceme dobrovolnictví propagovat, jsou interaktivní workshopy a přednášky určené pro mládež, které budou vykonávány našimi dobrovolníky v roli lektorů, na kterých chceme prezentovat možnosti jak se stát dobrovolníkem či dobrovolnicí. Cílem je ukázat mladým lidem, že dobrovolnictví jako jedna z mála činností jim dává možnost se realizovat prakticky od jakéhokoliv věku. Studenti a studentky tedy nemusí čekat, až dokončí školu, složí zkoušky, přijmou je na vysokou školu či do zaměstnání – mohou začít se svou seberealizací již během studia.

Jak se zapojit v NESEHNUTÍ?

Stačí si vybrat co tě baví a jakým způsobem bys chtěl či chtěla pomáhat. Vyplň návratku nebo napiš našemu koordinátorovi Petrovi Tkáči.

Více k tématu najdete přímo na webu Dobrovolně NESEHNUTÍ »