11.10.2011

Tak trochu jiné dobrovolnictví..

Již před Evropským rokem dobrovolnictví, kterým se stal rok 2011, v Brně existovalo mnoho možností podporovaných mnoha institucemi a organizacemi, jak se zapojit do nejrůznějších aktivit jako dobrovolník a dobrovolnice. Až donedávna bylo dobrovolnictví v České republice především výsadou nevládních neziskových organizací, občanských sdružení, služeb sociální péče a také zdravotních zařízení a sanatorií. Postupem času se ale možnosti zapojení rozšiřují – a nově i jiné instituce jako vysoké školy, či galerie začínají pronikat do světa dobrovolnictví.  Některé nové trendy nás upoutaly a tak jsme pro vás vybrali několik typů takového netradičního dobrovolnictví v Brně.

Moravská galerie Brno

Od srpna 2010, kdy bylo vyhlášeno první náborové kolo, se můžete stát dobrovolníkem či dobrovolnicí Moravské galerie Brno. Zájemcům z řad všech věkových kategorií, galerie nabízí nejrůznější možnosti zapojení se (inventář, registr sbírek, práce s veřejností, restaurátorské oddělení).  Vzhledem k velkému počtu uchazečů byla zavedena pozice koordinátora dobrovolníků, který zprostředkovává komunikaci mezi galerií a dobrovolníky, shromažďuje zájemce a vede evidenci a pokouší se ve velkém množství nacházet nejvhodnější uchazeče pro konkrétní požadavky Moravské galerie v Brně.  Nový přístup galerie se nám líbí především proto, že po způsobu západních zemí začíná pracovat s konceptem veřejnosti již ne jako s „konzumentem svých služeb“, ale jako s aktivním činitelem. Pro více informací: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/dobrovolnici-mg.aspx

Dobrovolníci a dobrovolnice FSpS MU

Zaujala nás nabídka Fakulty Sportovních studií Masarykovy univerzity, která od počátku roku 2011 nabízí svým studentům a studentkám možnost zapojit se do jejich akcí jako dobrovolníci a dobrovolnice. Jednoznačně skvělý tah, který přináší pozitiva jak škole, tak studentům. Nehledě na nezamýšlené důsledky v podobě posilování identity vůči univerzitě (na obou stranách – vyučujících i studujících), přináší také navazování a prohlubování vztahů mezi vyučujícími a studujícími. Fakulta také může ušetřit peníze, které by jinak musela zaplatit placeným zaměstnancům a může je použít třeba na odměnu pro dobrovolníky v podobě triček. Dobrovolníci si naopak mohou vyzkoušet nejrůznější činnosti a získat tolik potřebnou praxi pro budoucí uplatnění na trhu práce. Teď už jen čekáme, zdali i ostatní fakulty pochopí, že dobrovolnictví je cesta otevřená i jim…Pro více informaci: http://fsps.muni.cz/dobrovolnici/

Dobrovolnictví v činohře

Důvodem Národního divadla, který jej vedl k myšlence spolupráce s dobrovolnicemi a dobrovolníky v činohře, je zapojení veřejnosti do života v zákulisí, seznámení s fungováním divadla a jeho herci na jiné rovině než té formální před oponou. Dobrovolníci a dobrovolnice se mohou zapojit jako asistenti v kanceláři divadla, nebo vypomáhat s chodem souboru a propagací, vytvářením PR, nebo také mohou navrhovat letáky, pracovat jako web designéři a designérky nebo odborníci a odbornice na střih. Kromě odměny v podobě získaných zkušeností a dobrého pocitu z odvedené práce, dobrovolníkům Národní divadlo také nabízí možnost účasti na zkouškách, volné vstupenky či setkávání s herci.

Více informací zde: http://www.ndbrno.cz/cinohra/dobrovolnici-v-cinohre

A pro ty z vás, co mají rádi ty tradiční formy dobrovolnictví

V Brně je pořád mnoho neziskových organizací, občanských sdružení, služeb sociální péče a také zdravotních zařízení a sanatorií, kteří vaši pomoc potřebují.  A i když vám možná nemohou nabídnout takové odměny jako tričko, setkání se slavnou osobností nebo estetický prožitek, mohou vám nabídnout možnost podílet se na díle opravdu velkém a důležitém, na vytváření občanské společnosti postavené na solidaritě s druhými, kteří ji potřebují.

Informace jak a kde se zapojit získáte například:

HESTIA- národní dobrovolnické centrum

Dobrovolníci ve FN Brno

Dobrovolnictví v nemocnici milosrdných bratří

Dobrovolnictví v Masarykově onkologickém ústavu

Dobrovolnictví v občanském sdružení Ratolest

Dobrovolnictví v Charitě Brno

Dobrovolnictví v INEX SDA

Pokud vás informace v tomto článku zaujaly a chtěl či chtěla by ses aktivně zapojit a stát se dobrovolníkem či dobrovolnicí NESEHNUTÍ, kontaktuj našeho koordinátora pro dobrovolníky Petera Tkáče (peter@nesehnuti.cz). Více informací na Dobrovolnictví v NESEHNUTÍ.

Více k tématu najdete přímo na webu Dobrovolně NESEHNUTÍ »