28.11.2012

Běloruští celníci zabavili katalogy k výstavě Belarus Press Photo 2011

Více informací najdete v tiskové zprávě Divadla FesteZabavení katalogů k výstavě Belarus Press Photo 2011“ zde dne 27. 11. 2012:

Site-specific festival scénického čtení běloruských dramatických textů by.BY si dovoluje zveřejnit znepokojující zprávu z litevsko-běloruských hranic. Dne 12.11. 2012 na nich bylo, z neznámého důvodu, běloruskými celníky zabaveno 41 katalogů prestižní fotografické soutěže Belarus Press Photo 2011, kterou festival by.BY uvedl letos v říjnu v brněnském Domě Pánů z Kunštátu. Katalogy vezla ředitelka a organizátorka soutěže Julia Daraškevič a držitel grand-prix posledního ročníku fotograf Aljaksandr Vasjukovič. Na místě jim nebyl sdělen důvod zabavení katalogů. To přišlo až 26.11. 2012 spolu s úředním dopisem, ve kterém stálo, že na základě expertního posudku jsou katalogy výstavy uznány za nezákonné a musí tak být zničeny. Téhož dne večer se Julii Daraškevič podařilo dovolat na celnici, kde jí na její otázku, kdo vydal onen expertní posudek, bylo sděleno, že posudek byl vydán na ideologickém oddělení v Minsku a na jehož základě budou katalogy spáleny.

Jako organizátory festivalu by.BY nás tato zpráva velice šokovala a považujeme za nutné ji šířit dál.

Zároveň, společně s Amnesty International Brno, podnikneme konkrétní kroky k tomu, aby katalogy zničeny nebyly a aby organizátorka Julia Daraškevič ani fotograf Aljaksandr Vasjukovič nebyli za svou činnost nijak perzekuováni.

Jelikož festival svou záštitou podpořili první místopředseda vlády a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová, senátor Jaromír Štětina a Sir Tom Stoppard, budeme je v nebližších dnech kontaktovat s žádostí o oficiální stanovisko a případnou mezinárodní interpelaci.

O výstavě Belarus Press Photo

Belarus Press Photo, soutěž profesionálních fotožurnalistů probíhající pod celosvětově uznávanou značkou Press Photo, probíhá každoročně v Minsku pod vedením běloruských fotografů Vadzima Zamirouského a Julie Daraškevič. Výběrem reportážních fotografií, které mapují události významné pro Bělorusko či zobrazují významné osobnosti, se soutěž snaží přispět k větší otevřenosti a profesionalizaci běloruského zpravodajství a svobodné výměně informací.

O festivalu by.BY

Název festivalu, který pořádá Divadlo Feste, je slovní hříčkou, která odkazuje na autorství (by) běloruských dramatiků (BY je mezinárodní poznávací značka Běloruska). Běloruská dramatika je pro českého diváka prakticky neznámá. Tento projekt si tedy klade za cíl představit to nejlepší, co běloruská dramatická tvorba v současnosti nabízí.

Důraz je kladen na aktuálnost v kontextu dějin běloruské dramatiky (až na jednu výjimku se jedná o autory žijící, hry vznikly na přelomu milénia) a také na přitažlivost pro českého diváka: jak s ohledem na uvedení nových, zajímavých témat či problémů specifických pro Bělorusko současné, tak s ohledem na společenskou atmosféru v české společnosti, kde témata politická rezonují s nedávnou minulostí a témata intimní hovoří obecně k situaci člověka v době postmoderní. Festival tak může zaujmout celou paletu diváků. Selektivně se přitom vyhýbá autorům spřízněným s Lukašenkovým režimem, čímž si dělá nárok stát se platformou pro mobilitu autorů režimem, když ne přímo perzekvovaných, pak alespoň omezovaných, a uvedení her, které se v Bělorusku z různých, především politických důvodů neuvádějí. Všechny texty jsou uvedeny v české premiéře a v prvním překladu do češtiny.

Pro bližší informace prosím kontaktujte Šárku Syslovou: syslova@divadlofeste.cz, +420777551848

Více k tématu najdete přímo na webu Cesta iniciativy »