8.2.2013

Cesta do srdce Evropy

V roce 2012 uspořádala česká organizace NESEHNUTÍ v rámci projektu „Rozvoj občanských aktivit na Kavkaze 2012” stáž v ČR, na níž jsme byly pozvány i my – tři představitelky neziskovek z Abcházie. Náš zajímavý i zábavný pobyt v ČR trval od 7. do 16. září. Tato vzdělávací stáž obsahovala i seznámení se s krásami českých měst, jejich pamětihodnostmi, historií, dobrosrdečnými a pohostinnými lidmi, a také zajímavá setkání, diskuse, návštěvy různých českých organizací a univerzit. Je třeba zmínit také různé prezentace a rozhovory.

Přiletěli jsme do města, do něhož se každý zamiluje — do pohádkové Prahy, samého srdce Evropy. Město nás uvítalo hezkým počasím a my se seznámili s tamními zajímavostmi.

Pobyt jsme zahájili exkurzí po historicky významných místech Prahy. Вěhem dalších dnů v hlavním městě jsme se setkali s redaktorem časopisu Nový prostor, který nám sdělil mnoho zajímavých věcí o sociálních problémech a o tom, jak s nimi lze bojovat. Potom jsme navštívili kancelář Greenpeace, kde nám její pracovníci představili různé ekologické projekty realizované v ČR. Setkali jsme se i s pracovníky jednoho z největších deníků – Mladá fronta DNES, konala se večeře se zástupci různých organizací. Nakonec jsme se přemístili do Olomouce, která se mi nelíbila o nic méně než Praha. Její zajímavá a dlouhá historie zaujme každého. Krásné studentské město, v němž se nachází jedny z nejlepších vysokých škol v zemi. Jednu z fakult se nám podařilo navštívit. Setkali jsme se se studenty, jimž jsme představili své projekty, a hovořili jsme i s univerzitními lektory. Tato část programu byla pro mne jednou z těch nejzajímavějších.

Nakonec jsme odcestovali do Brna. První den nás ubytovali v jedné zajímavé rodině fyziků, díky čemuž byl můj pobyt v ČR ještě poučnější. Líbí se mi, když navštívím nějakou cizí zemi a mám přitom možnost plně zakusit kolorit této země a jejích obyvatel, a nejlepším způsobem je pobývat ve skutečné rodině, i kdyby to bylo jen na jediný den.

Stáž v Brně byla také velmi obsažná: navštívili jsme organizaci na ochranu lidských práv a setkali se se zástupci ombudsmana. Chci poděkovat zejména organizátorům tohoto setkání, protože bylo skutečně zajímavé. Seznámili jsme se i s prací organizace, zabývající se problémovými dětmi ze sociálně nezajištěných rodin, a pak jsme navštívili Masarykovu univerzitu. Další den jsme jeli do České televize, navštívili kancelář sdružení NESEHNUTÍ, které naši stáž organizovalo, a následovala prezentace našich projektů.

V rámci brněnského pobytu jsme viděli obrovské množství dalších krásných míst, navštívili několik organizací, uskutečnila se řada setkání, diskusí a rozhovorů.

A tečkou za celou zajímavou cestou byl odjezd do Rakouska, do nejmuzikálnějšího města Evropy — Vídně.

Chci vyjádřit náš obrovský dík hlavním organizátorům stáže, zejména Milanu Štefancovi a Martinu Hyťhovi, za dobře promyšlenou, naplněnou, zajímavou a velmi poučnou stáž.

Velké díky vám všem, celé partě NESEHNUTÍ.

O autorce: Amina Enik, Abcházie. V září 2012 se společně s dalšími čtyřmi zástupkyněmi a jedním zástupcem občanských iniciativ z Gruzie a Abcházie zúčastnila desetidenní stáže v ČR pořádané NESEHNUTÍm. Je koordinátorkou projektu zabývajícího se integrací dětí s postižením do společnosti v Abcházii, který v roce 2012 NESEHNUTÍ podpořilo.

Více k tématu najdete přímo na webu Cesta iniciativy »