6.12.2017

NESEHNUTÍ se koncem října setkalo s arménskou ekologickou organizací Ecolur

Společně podnikli exkurzi do vesnice Ardvi na severu Arménie, kde se plánuje těžba zlata.

Místní se sešli na návsi a sdíleli své obavy, že pokud dojde k otevření tohoto nového zlato-polymetalického dolu, znamenalo by to pro ně znečistění prostředí, znečištění vody a intenzivní kamionovou dopravu přes jejich vesnici. Mají sen o orientaci vesnice na ekoturismus, ve vesnici se také nachází kostel ze 17. století a legendou opředený léčivý pramen, který vyvěrá pod zkamenělým hadem.

Obyvatelům Ardvi se podařilo zablokovat příjezdovou cestu do vesnice v den, kdy se mělo konat veřejné slyšení o otvírce nového dolu, čímž donutili přepracovat plán těžby jako takový.

Plán byl změněn tak, že důl se bude nacházet na území vedlejší vesnice Mghart. Fyzicky by byl ovšem důl stále blíže vesnici Ardvi a znečištění zdrojů by se jich tak nadále týkalo.

Dne 1. prosince 2017 mělo proběhnout veřejné slyšení v obci Mghart, obyvatelé obou vesnic se rozhodli neumožnit jednání a zablokovali příjezdovou silnici a následně vchod do jednací místnosti. EVS dobrovolnice NESEHNUTÍ se zúčastnila této události s velkou loutkou ardvijského hada. Novináři Ecoluru spolu se starostou na místě sepsali oficiální prohlášení o tom, že si obyvatelé nepřejí otevření dolu.

Ještě předtím – v říjnu 2017 – proběhlo dvoudenní setkání NESEHNUTÍ s dalšími ekologickými iniciativami v Jerevanu. Společně diskutovali ekologické problémy Arménie a  snažili se zjistit, jak zlepšit strategie, jaké kampaně se ukázaly v minulosti účinné a jak lépe využívat sociální sítě a také interaktivní webové stránky.

Více k tématu najdete přímo na webu Cesta iniciativy »