10.2.2013

Podepište petici na ochranu mokřadů v Bělorusku

Bažiny a mokřady jsou nedílnou součástí přírodního bohatství Běloruska. Po mnoho let trvající odvodňování mokřadů způsobilo rozsáhlou devastaci tamější krajiny: již více než 1,5 miliónů hektarů mokřadů bylo vysušeno a navždy zničeno, což činí 70% jejich původní celkové plochy.

Mokřady zůstaly nyní už jen v chráněných územích, rezervacích a národních parcích. Běloruská vláda se ale rozhodla zasáhnout i do chráněných území a na úkor zájmů ochrany přírody rozvíjí záměr těžby rašeliny v těchto oblastech. Podpořte, stejně jako NESEHNUTÍ, petici běloruské nevládní organizace Zelená síť, která požaduje, aby byly tyto plány zastaveny a aby byla vedena otevřená debata o podobných vládních projektech.

Více k tématu najdete přímo na webu Cesta iniciativy »