1.10.2012

Nová Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

Pro migranty risk, pojišťovnám zisk? Až 150 tisíc migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR je vyloučeno z veřejného zdravotního pojištění. Jsou odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění. Cílem této kampaně, kterou NESEHNUTÍ realizuje ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty, je docílit legislativní změny, která by je do veřejného zdravotního pojištění zahrnula.

Bližší informace:

Linda Janků, NESEHNUTÍ, linda@nesehnuti.cz, 777 254 821

Elena Tulupova, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, office@konsorcium-nno.cz, 773 649 264

Více k tématu najdete přímo na webu Společně k rozmanitosti »