20.7.2012

Odpověď NESEHNUTÍ na dopisy vedoucích zaměstnanců a zaměstnankyň firmy BAUHAUS

Je nám velmi líto, do jaké situace se desítky zaměstnanců a zaměstnankyň Bauhausu dostaly.
Zároveň musíme připomenout, že do podobně nezáviděníhodné situace se dostala řada obyvatel a obyvatelek Ivanovic, které firma Bauhaus obešla a postavila poblíž domů obrovskou stavbu – v rozporu s územním plánem a bez řádného stavebního povolení. Chápeme rozhořčení místních lidí, chápeme rozhořčení zaměstnanců a zaměstnakyň, a jsme přesvědčeni, že v obou případech je příčinou postup Bauhausu.

Upozorňovali jsme několik let na porušování stavebních předpisů a poškozování životního prostředí místních. Stejnou logikou jsme nyní upozornili příslušné instituce i na porušování pracovně-právních norem a práv zaměstnanců a zaměstnankyň.

Prvotní příčinou propuštění je nezákonný postup Bauhausu při vyřizování povolení ke své stavbě. Bauhaus naplánoval obchod dvojnásobný než povoluje územní plán. NESEHNUTÍ a místní to kritizovali již od roku 2005. Poté se vyhnul stavebnímu řízení a nechal si vystavit certifikát autorizovaným inspektorem. V rozporu se stavebním zákonem se nedotázal majitelů a majitelek okolních obytných domů. Mimochodem: osvětlení postavili načerno, dokonce bez certifikátu.

Bauhaus i jeho developery jsme opakovaně vyzývali, aby zanechali nezákonného postupu. Dostávali petice a stovky dopisů a e-mailů od brněnské veřejnosti. Nereagovali. Je celkem zřejmé, že se majitelé a majitelky okolních domků – jenž i přes víkendy obtěžoval nadměrný hluk a osvětlení stavby – vzepřeli a hledali ochranu u soudu. A takovým lidem se snažíme vždy pomoci. Výsledkem vleklých rozhodování a přesunu ze soudu na soud, je předběžné opatření, které brání prodejnu otevřít. Také my bychom – samozřejmě – uvítali, pokud by soud už před mnoha měsíci rozhodl v samotné věci. Bylo by to fér ke všem zúčastněným.

Bauhaus se dopustil nezodpovědného jednání když – přes četná upozornění – najal zaměstnance a zaměstnankyně do prodejny, která nemá platné stavební povolení. Že je nyní propouští, to nemůže být kladeno za vinu nikomu jinému než Bauhausu. Už vůbec se nemůže Bauhaus zprošťovat zodpovědnosti za dlouholeté pracovníky, které zjevně v řadě případů propouští.

Odmítáme, aby hrozby propouštěním byly důvodem pro toleranci k porušování práv jiných osob – v tomto případě obyvatel a obyvatelek Ivanovic. Na obranu mají sousedé a sousedky plné právo, Bauhaus má zase povinnost postarat se o zaměstnance a zaměstnankyně, které přijal a nepřenášet svoje rizika na ně.