27.3.2017

Sněmovna míří k radikálnímu omezení účasti spolků na rozhodování

Do třetího čtení jde návrh změny stavebního zákona, který hrozí vyřazením spolků ze všech řízení (územní, stavební, výjimky z ochrany druhů) ke stavbám (s výjimkou těch, kde se dělá celá EIA, což je minimum). Například u kontroverzních staveb supermarketů by to znamenalo možnost mluvit jen do zlomku největších případů.

Zde je informace o projednávání zákona na webu sněmovny.

Místní lidé mají v současné době jedinou možnost, jak hájit své životní prostředí, a to právě skrze své spolky. Výjimku tvoří sousedé, kteří vlastní nemovitost v bezprostředním okolí záměru. Pokud ale nevlastní nemovitost v bezprostředním okolí záměru a bydlí naopak v těsném sousedství v nájemním bytě (anebo ve vlastním v bytovém domě, a pozemek tak pouze spoluvlastní), tak by podle některých poslanců neměli mít možnost vyjádřit se například k tomu, že zelená plocha, kde rádi odpočívají, zmizí pod betonem. Podobně nebudou moci připomínkovat výšku okolních staveb nebo vyjednávat o minimalizaci dopadu stavby na jejich život.

Další poslanci a poslankyně zase chtějí zabránit spolkům chránícím například ptáky, aby se vyjadřovali k stavbám, které by mohly zničit hnízdiště ohrožených druhů. V praxi přitom tyto zásahy odborné veřejnosti vedou k nalezení opatření, které neznemožní stavbu, ale upraví ji tak aby existovala v souladu i s potřebami vzácných zvířat.

Napište prosím poslancům a poslankyním, aby omezení našich občanských práv odmítli!

Kdy psát:

Hned. Poslanci budou o pozměňovacích návrzích hlasovat již začátkem dubna.

Co psát:

Pište svoje argumenty, proč mají lidé mít možnost skrze spolky mluvit do staveb ve svém okolí. A žádejte, aby poslanci a poslankyně odmítli omezení tohoto občanského práva. Žádejte o odmítnutí konkrétně:

  • pozměňovacích návrhů poslaneckých výborů hospodářského a pro veřejnou správu – zejména bodů týkajících se vyřazení spolků z územních řízení, vyřazení spolků ze stavebních řízení, zkrácení lhůty, kdy se mnou občané a občanky, sousedé a sousedky dozvědět a právně bránit proti nezákonně vydaným certifikátům kontroverzních autorizovaných inspektorů
  • pozměňovacího návrhu poslance Foldyny, který navrhuje vyřadit spolky z územních i stavebních řízení (tento pozměňovací návrh je pro zrušení práva občanů vyjadřovat se ke stavbám úplně nejzásadnější)


Komu psát:

Pište poslancům a poslankyním – adresář najdete zde:
obcanskeoko.cz/kontakty-na-poslance-a-poslankyne

K tématu vyšlo v médiích:

Článek v Deníku:
denik.obce.cz/clanek.asp?id=6732554

či pořad NEDEJ se:
www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410022-ucast-verejnosti-v-ohrozeni

Děkujeme!