23.7.2015

Spustili jsme novou dopravní aplikaci, která rozhýbe Brno

Webová aplikace Hejbej Brnem – hejbejbrnem.cz zpřístupňuje občanům a občankám Brna informace o veřejné dopravě ve srozumitelné podobě. Umožňuje jim nejen sledovat aktuální situaci v MHD nebo intenzitu dopravy, ale také mít přehled o cyklodopravě a znečištění ovzduší. V neposlední řadě aplikace poskytuje nástroj na komentování nedostatků, kolizí či dlouhodobých problémů v daných tématech. Aplikace využívá tzv. otevřený dat, o jejichž další rozšiřování a propagování usilujeme.

hejbej_logoHejbej Brnem je první vlaštovkou v rámci snah NESEHNUTÍ o otevřený přístup k informacím.aplikace_Hejbej Aplikace v sobě propojuje jednak užitečné a žádané informace, jednak apel na otevírání dat, v neposlední řadě poskytuje participativní platformu pro uživatele a uživatelky, kterým není lhostejná situace v Brně.

Aplikace obsahuje čtyři navzájem provázané oblasti vztahující se k dopravě – MHD, cyklodoprava, obecná dopravní situace a znečištění ovzduší. Hlavním záměrem aplikace je podpořit využívání MHD a cyklo dopravy prostřednictvím dostupnosti aktuálních informací.

Uživatelé a uživatelky mohou sledovat aktuální i dlouhodobé výluky, nestandardní dopravní situace, intenzitu dopravy ve vybraných částech města. Mají k dispozici také informaci o bezbariérových linkách, nejbližším jízdenkovém automatu či cyklostojanu. Data o ovzduší znázorňují, kolik dní v roce bylo doposud překročeno povolené znečistění ovzduší ve měřených lokalitách a které z nich překračují povolenou kvótu 35 dní ročně.

aplikace_mobUnikátnost aplikace spočívá v participativním rozměru. Pomocí tlačítka Chce to změnu mohou uživatelé a uživatelky odesílat připomínky jak k aktuálně kolizní situaci (nefunkční automat, poškozený vůz aj.) nebo k dlouhodobému problému (chybějící cyklostezka či bezbariérový přístup, vytíženost spojů apod.). Současně aplikace umožňuje apelovat na instituce, aby otevírala svá data a poskytovala je pro další zpracování.

Ačkoli si aplikace kladla za cíl vycházet především z dat dostupných v tzv. otevřeném formátu, těchto dat obsahuje pouze část. Proč tomu tak je, vysvětluje koordinátorka projektu z NESEHNUTÍ, Mgr. Kristina Studená, Ph.D.: „Při získávání dat se často potýkáme s problémem, že instituce mají svá data uzamčená v šuplících, ať už z technických důvodů nebo z obav před jejich zneužitím. Zkušenosti ze zahraničí nebo z pražského Geoportálu ukazují, že otevírání dat je všestranně užitečný proces. Umožňuje zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, pomáhá institucím a úřadům zvyšovat svou transparentnost. Je to ovšem běh na dlouhou trať.

Otevřená data nebo také open data jsou informace (často v číselné podobě) dostupná veřejně a bez poplatku v otevřeném, strojově čitelném a strukturovaném formátu.

Vývoj aplikace realizovali studenti a studentka Mendelovy Univerzity pod vedením Ing. Jiřího Lýska, Ph.D.: „Uvítali jsme možnost spolupracovat na vývoji aplikace, která bude využívána širokou veřejností; takováto práce přinese člověku mnoho cenných zkušeností, ať už je to student nebo akademický pracovník.“

Otevírání radnic a jejich transparentnost podporuje mj. také Mgr. Jiří Ulip, Radní města Brna pro informatiku a otevřenost: „Otevírání dat je velmi užitečná činnost – nejenže se tím úřad či městská firma přibližuje lidem, tedy v podstatě svým zákazníkům, ale také se tím otevírají možnosti pro rozvoj vzdělanostní ekonomiky.“

index

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Projekt Rozvoj občanské angažovanosti je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb