13.6.2012

Stavební zákon již tento pátek, napište svému poslanci či poslankyni!

Novela stavebního zákona je nyní v Poslanecké sněmovně.

Díky snahám ekologických nevládních organizací včetně NESEHNUTÍ a zejména díky tlaku lidí jsme nyní ve slibné situaci.

Pokud by byla novela schválena, byla by regulována dosud téměř nekontrolovatelná činnost autorizovaných inspektorů. To by zlepšilo současnou situaci, kdy dochází k povolování staveb pokoutně vydanými certifikáty, příkladem je nechvalně známý nezákonně postavený hobby market Bauhaus v Brně-Ivanovicích. Novela sice v navržené podobě spíše komplikuje možnosti lidí, jak se zapojit do procesů povolování staveb, na program jednání se však podařilo prosadit pozměňovací návrhy, které tyto nedostatky řeší.

O podobě nového stavebního zákona se bude rozhodovat již tento pátek. Kontaktujte proto co nejdříve svého poslance či poslankyni a požadujte, aby hlasoval/a pro novelu stavebního zákona v podobě, která by zachovala možnost veřejnosti účastnit se povolovacích procesů, snížila rizika korupce a účinně regulovala činnost autorizovaných inspektorů.

Konkrétně se jedná o to, aby hlasovali takto:

PRO zákon,
PRO „příznivé“ pozměňovací návrhy K1-K7,
PROTI pozměňovacímu návrhu A31 a
PROTI pozměňovacímu návrhu B39, G, H, který se stavebním zákonem nesouvisí a je protiústavním přílepkem, o kterém by tedy sněmovna vůbec neměla hlasovat.

Pozměňovací návrhy najdete na webu PSP ČR, kontakty na poslance a poslankyně také (po kliknutí na poslance či poslankyni uvidíte vpravo nahoře symbol obálky a odkaz „Můžete mi napsat“, případně jim můžete i zavolat na uvedené číslo.).

Můžete také využít aplikace NapišteJim.cz, která vám proces usnadní.

Pokud by vás zajímaly bližší informace o procesu projednávání stavebního zákona a o činnosti ekologických nevládních organizací v této oblasti, navšivte web Zeleného kruhu.