29.8.2011

Nemyslíte si, že jste extrémistickou organizací?

Nemyslíme. České bezpečnostní orgány považují za extrémistické „…krajně vyhrocené, demokratickému systému nepřátelské postoje, přecházející v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem antagonistickým (totalitním režimem, diktaturou, anarchií)“. Pomineme-li politickou účelovost této definice, je z ní jasné, že žádnou z činností NESEHNUTÍ nelze označit za extrémistickou. Stejného mínění je i Vrchní soud v Praze, který přinutil Ministerstvo vnitra ČR, aby se NESEHNUTÍ omluvilo za to, že se tento státní úřad zmínil o NESEHNUTÍ ve své zprávě o extrémismu za rok 1999.

Označování ekologických a občanských iniciativ slovem extrémistické patří bohužel stále často mezi slovní výbavu jejich odpůrců. Čím méně skutečných argumentů oponenti občanské angažovanosti nacházejí, tím častěji se uchylují k nálepkování environmentálních iniciativ slovem extrémistické. Výzkumy veřejného mínění ale dokládají, že např. ekologické organizace spolu s obecními úřady jsou u veřejnosti nejlépe hodnoceny kvůli jejich starosti o ochranu životního prostředí. Nálepkování ekoiniciativ slovem extrémistické je tedy možné s troškou nadsázky a s ohledem na většinový pohled veřejnosti označit za extrémní.