8.9.2011

Jste ekologická organizace, jaký je váš vztah ke Straně zelených?

Jak je napsáno v základním prohlášení NESEHNUTÍ „Veškerou svoji činnost vyvíjíme nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky.“ Z toho plyne, že NESEHNUTÍ není jako organizace propojeno s jakoukoliv politickou stranou politického spektra. Při prosazování ochrany životního prostředí, lidských práv a práv zvířat pak komunikujeme s celou řadou relevantních politických subjektů (včetně politických stran), vždy se ale vyhýbáme jednostranného spojování NESEHNUTÍ s jakoukoliv jednou stranou. Při řešení konkrétních případů a kauz pak s výjimkou rasistických či neonacistických stran spolupracujeme jak se zástupci a zástupkyněmi stran parlamentních, tak i mimoparlamentních. Česká Strana zelených ve svém programu sice akcentuje řadu důležitých témat, zásad a požadavků dotýkajících se ochrany lidských práv či životního prostředí, které i NESEHNUTÍ považuje za zásadní a přínosné, politická praxe této strany ale ukázala na problematičnost a nebezpečí spojovat jejich prosazení pouze s prací politické strany.