7.9.2011

Při některých svých protestech (blokády apod.) porušujete zákon, přijde vám to nutné?

V drtivé většině svých aktivit NESEHNUTÍ vystupuje za důsledné dodržování zákona ať už jde o zákony týkající se práva na informace, ochrany přírody a krajiny, ochrany zvířat, občanských práv apod. V některých případech se však hlásíme i k akcím občanské neposlušnosti. Americký filosof Henry David Thoreau, jako jeden ze zastánců občanské neposlušnosti, tvrdil, že existuje vyšší zákon, než jsou zákony státu, a tím je zákon svědomí. Občanská neposlušnost dle něj znamená, že v situaci, když se dostane zákon státu do zásadního konfliktu se svědomím jednotlivce, tento zákon vědomě poruší a je připraven nést za toto porušení následky. Sám pak například odmítal platit daně jako vyjádření nesouhlasu s válkou Spojených států proti Mexiku a proti pokračujícímu otroctví na jihu státu. V minulosti metodu občanské neposlušnosti praktikovalo například hnutí za občanská práva v padesátých letech v USA, když porušovalo místní zákony o rasové segregaci, stejně jako indické hnutí za nezávislost. Občansky neposlušně se chovají v dnešní době lidé, nenásilně blokující například velrybářské lodě vraždící kytovce, za občanskou neposlušnost jsou ve světě perzekuováni lidé, odmítající narukovat do armády či do války. Občansky neposlušní byli v dobách totalitního režimu i disidenti a disidentky organizující tehdejším režimem nepovolené akce či vydávající jím neschválené publikace. I dnes v České republice dochází k situacím, při kterých je dle našeho názoru občansky neposlušné chování oprávněné. Proto například v situaci, kdy ČR nadále pokračuje ve vývozech armádních zbraní do zemí, kde probíhá válka či vládne diktátorský režim, NESEHNUTÍ přistoupilo k blokádě ministerstva obrany. Proto jsme zastavili alespoň na dvě hodiny vlastními těly chod bouracích bagrů, likvidující kulturní památku v Přerově (http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=2966), proto aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ na protest proti pokračujícímu vraždění civilistů a civilistek v Čečensku obarvili ruský konzulát na rudo (http://nesehnuti.cz/foto/old/2.html). Striktním pravidlem všech akcí NESEHNUTÍ je dodržování principu nenásilí.