7.8.2013

Proč se zabýváte tolika tématy najednou?

Příčiny a důsledky enviromentálních nebo sociálních problémů jsou spolu provázány a navzájem se ovlivňují. Jednání v rámci jedné konkrétní environmentální či sociální oblasti nutně produkuje nezamýšlené důsledky a problémy v oblastech jiných. Příkladem může být dopad globálních změn klimatu obyvatelstvo v rozvojových zemích s důsledkem v celosvětové migraci a následném růstu xenofobie a nenávisti ve společnostech přijímajících států. Přitom růst množství skleníkových plynů v atmosféře je mimo jiné důsledek nadměrné produkce masa a dalších živočišných produktů, přebujelé dopravy a nesmyslného hromadění zboží v nákupních centrech apod. Tíha důsledků ekologických a sociálních problémů doléhá v největší míře po celém světě na ženy. Naopak výrazné zapojení žen do politiky vede k účinným prosazováním do té doby marginalizovaných enviromentálních a sociálních témat. Nekontrolovaný obchod se zbraněmi přímo ovlivňuje dosah a intenzitu válečných konfliktů i intenzitu utrpení a migrace z těchto zemí. Propojování jednotlivých témat, kterými se zabýváme, považujeme tedy za klíčové. Snažíme se o to i v každodenní rovině – používáme recyklovaný papír, třídíme odpad, v rámci všech aktivit prosazujeme genderově citlivou optiku, podáváme vegetariánské a veganské jídlo, v rámci možností se snažíme využívat co nejvíce bio a fair trade potravin, dodržujeme standardy zeleného úřadování, nepřijímáme finanční prostředky od firem a institucí, jež svými aktivitami poškozují životní prostředí a potlačují lidská práva apod.