7.9.2011

V čem vidíte smysl pouličních happeningů?

Domníváme se, že na různé problémy lze upozorňovat různými cestami. Když například děláme přednášky a besedy, často na ně přijdou lidé, kteří se o dané téma či problematiku již zajímají. Protože bychom ale rádi, aby se informace dostaly i k běžným lidem, kteří si k těmto informacím sami cestu nenajdou, volíme také happeningy v ulicích města. To se nám například osvědčilo u happeningu v rámci týdne proti násilí na ženách, díky kterému nás měla možnost oslovit řada žen přímo na ulici a kterým jsme poskytli kontakty na pomáhající organizace. Díky happeningům proti sexismu se nám zase podařilo oslovit nové lidi, kteří si následně přišli poslechnout přednášku k tématu genderových stereotypů v reklamě. Lidé se tak přímo v centru města, kterým každodenně prochází, mohou dozvědět, koho kontaktovat v případě podezření na domácí násilí u své kamarádky či například kde končí zbraně vyvážené z ČR.