Střednědobá stáž pro zástupce a zástupkyně NNO z jižního Kavkazu

V říjnu hostilo NESEHNUTÍ 8 stážistů a stážistek z jižního Kavkazu po dobu tří týdnů. Program v Praze a Brně byl postaven na míru potřebám účastníků a účastnic, kteří se věnují především ochraně ženských práv, práv handicapovaných, ekologickým tématům, ochraně práv LGBT, právům menšin a rozvoji nezávislé žurnalistiky. Na programu tak byla řada setkání s NNO, s ombudsmanem, představiteli městských samospráv, návštěva center pro handicapované, dobrovolnických center i ekologických středisek.

 

Více k tématu najdete přímo na webu Cesta iniciativy »