Historie NESEHNUTÍ

• 1997 – založení sdružení odštěpením z Hnutí Duha. Protesty proti mezinárodnímu veletrhu zbraní IDET a proti dostavbě JE Temelín. Vznik kampaně později nazvané Zbraně, nebo lidská práva?

• 1998 – aktivity pro zachování regionálních železnic, zahájení dlouhodobé kampaně proti výstavbě rychlostní silnice R43, která má zasáhnout do rekreační, ekologicky cenné oblasti Brněnské přehrady, zapojení do pravidelného pořádání Dne bez aut, účast na akcích proti rasismu a zahájení od té doby pravidelné série akcí na podporu lidských práv v Tibetu, zahájení kampaně Za práva zvířat.

• 1999 – počátek angažování za lidská práva v Čečensku, kde probíhala druhá čečenská válka, zahájení spolupráce se společností Člověk v tísni na organizaci festivalu filmů o lidských právech Jeden svět, protest proti výstavbě jaderné elektrárny Temelín, zřízení naučné stezky kolem Brněnské přehrady, festival Týden lidských práv zahrnující filmové projekce, diskuse a další akce.

• 2000 – vznik programu Zaostřeno na hypermarkety s cílem informovat veřejnost o negativních dopadech expanze hypermarketů a bránit výstavbě nových supermarketů, hypermarketů, otevřena knihovna Nesehnutí čítající asi 2000 titulů z oblasti lidských práv, genderových studií, životního prostředí a práv zvířat.

• 2001 – vznik programu Ženská práva jsou lidská práva a iniciativy Jídlo místo zbraní, v rámci které je pravidelně rozdáváno jídlo bezdomovcům a sociálně slabým.

• 2002 – kampaň Přes ulice bezpečně v reakci na masivní rušení přechodů ve městě Brně, zahájení pravidelných Večerů s NESEHNUTÍm zahrnujících projekce dokumentů a besedy na aktuální témata, akce upozorňující na porušování lidských práv v Bělorusku.

• 2003 – práce s čečenskými uprchlíky a Dny Kavkazu, včetně spoluorganizování turné tanečního souboru malých čečenských uprchlíků Maršo, zapojení do iniciativy proti odsunu nádraží z centra Brna.

• 2004 – vznik programu Bezpečí pro uprchlíky, který pořádá volnočasové aktivity pro děti uprchlíků, poskytuje poradenství a organizuje osvětu, připomínkuje legislativu a vydává uprchlický časopis PŘES.

• 2005 – vznik Ekoporadny, která každý měsíc zodpovídá asi 30 až 40 dotazů ze strany občanů, nevládních organizací, novinářů nebo veřejné správy, otevření Informačního centra pro rovné příležitosti žen a mužů.

• 2006 – v rámci programu Bezpečí pro uprchlíky poskytování asistence žadatelům o azyl, série akcí na podporu demokratizačních procesů a občanských iniciativ v Bělorusku společně s Masarykovou univerzitou.

• 2007 – připomínkování řady záměrů na výstavbu nákupních center, nová kampaň o aktivním otcovství v rámci ženskoprávního programu.

• 2008 – v rámci programu Zaostřeno na hypermarkety např. případ Hobbymarketu v Brně – Ivanovicích nebo výzkum dopadu expanze hypermarketů na životní prostředí v ČR, sloučení iniciativy Jídlo místo zbraní s kampaní Zbraně, nebo lidská práva?

• 2009 – v rámci programu Ženská práva jsou lidská práva se NESEHNUTÍ zaměřuje na sledování projevů sexismu v reklamě a vyhlašuje soutěž „Sexistické prasátečko„. Díky kampani Ženy a životní prostředí spolu s Bránou k dětem a katedrou Environmentálních studií realizujeme první ročník konference Aktivní rodičovství.

• 2010 – NESEHNUTÍ v rámci programu „Zaostřeno na hypermarkety“ spustilo kampaň „Brno v akci“ za rozvoj pestré sítě malých obchodů v Brně a regulaci hypermarketů pomocí nastavení přísnějších pravidel v územním plánu města Brna. Ambicí je, aby se tento projekt stal příkladem pro ostatní města. V rámci programu „Bezpečí pro uprchlíky“ NESEHNUTÍ spouští projekt MULTIKULTI CHALLENGE: ACCEPTED. Je zaměřený na multikulturní problematiku a vzrůstající projevy xenofobie v české společnosti.

• 2011 – NESEHNUTÍ zahajuje projekt Na podporu občanských iniciativ na Kavkaze, který se ke konci roku stává programem Cesta iniciativy. Program Bezpečí pro uprchlíky se přejmenovává na Společně k rozmanitosti. Nově se také vytváří program Občanské oko, který se zabývá podporou občanských iniciativ i aktivních jednotlivců v rámci České republiky. V roce 2011 se nám také podařilo obnovit stezku na Brněnské přehradě, která má také své webové stránky.

• 2012 – NESEHNUTÍ získalo pomyslný občanský průkaz a začátkem listopadu oslavilo svoji patnáctiletou existenci. Velkým úspěchem roku 2012 byla novela stavebního zákona, kdy jsme prosadili férová pravidla, která například zajistí, že tzv. autorizovaní inspektoři nebudou moci při povolování staveb obcházet zákon. Program Společně k rozmanitosti spustil kampaň Za zdravotní pojištění migrantů a migrantek s cílem změnit zákon a umožnit do veřejného zdravotního pojištění přístup migrantům a migrantkám s dlouhodobým pobytem v ČR. Ti jsou z něj dosud vynecháni a odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění.