Hana Zoor Svačinková

[javascript needed]

členka iniciativní skupiny Odzbrojovka (na mateřské dovolené)

Hana Zoor Svačinková

V NESEHNUTÍ jsem dobrovolnicí od roku 2013. Nejdřív jsem se zapojila do projektu programu Společně k rozmanitosti, protože téma vzájemné komunikace různých skupin je mi blízké. Po absolvování Peacecampu na začátku 2015 mě totálně dostalo téma vývozu zbraní. Zapojila jsem se do dobrovolnické iniciativní skupiny Zbraně, nebo lidská práva?, kterou v současnosti koordinuji. Snažíme se propojovat téma vývozu zbraní z ČR s problematikou normalizace zbraní a militarismu ve společnosti. Později jsem se v NESEHNUTÍ stala také koordinátorkou propagačních aktivit. Studovala jsem Studia občanského sektoru na FHS UK a Etnologii na FF MU, zajímám se o sociální hnutí, podoby občanské společnosti v zemích bývalého východního bloku a vztahy v postkonfliktních společnostech.