Hana Syslová

[javascript needed]

členka týmu programu Společně k rozmanitosti (částečně na rodičovské)

Hana Syslová

V NESEHNUTÍ se podílela na projektu Multikulti Challenge Accepted! Koordinovala projekty pro dobrovolníky a starala se o stážisty a stážistky. Podílela se také na aktivitách Týdne lidských práv a pracovala i pro program Cesta iniciativy. Je studentkou doktorandského studia na katedře sociologie FSS MU. Věnuje se tématům migrace, menšin a národa. Její zájem o menšiny a multikulturalismus ji také zavedl do Utrechtu, kde se této problematice věnovala jako studentka výměnného programu Erasmus. Ve své bakalářské i magisterské práci se věnovala zkoumání vytváření a přetváření kolektivní paměti národa.