Lenka Doležalová

[javascript needed]

dobrovolnice - povinné výtisky, nabídková povinnost knihovnám

Lenka Doležalová

Absolvovala SOŠ informačních a knihovnických služeb v Brně. Pravidelně se účastní oborových konferencí a vzdělávacích kurzů.

V NESEHNUTÍ má na starost rozesílání povinných výtisků a nabídkové povinnosti knihovnám. Odborné publikace pravidelně nabízí také fakultním knihovnám vysokých škol, odborným knihovnám a dalším institucím, které mají o naše publikace zájem. Organizuje komisní prodej s knihkupectvími.