Martin Hyťha

[javascript needed]

externí spolupracovník programu Cesta iniciativy a skupiny Za práva zvířat

Martin Hyťha

Koordinátor Cesty iniciativy (externí spolupracovník NESEHNUTÍ) má na starosti podporu občanských iniciativ a nezávislých médií na Kavkaze, například předáváním zahraničních zkušeností či pořádáním vzdělávacích akcí. Také koordinuje iniciativní skupinu Za práva zvířat.
Od roku 2000 působí v ekologickém sdružení Děti Země, kde vedl řadu kampaní týkajích se dopravy, hypermarketů, velkochovů hospodářských zvířat a některých dalších témat. Vystudoval obor Sociální péče na ZČU v Plzni.
Mezi jeho záliby patří nezávislé cestování do zajímavých míst, literární tvorba, dobré umění všeho druhu a mnoho dalšího, neboť světová zásoba skvělých věcí k objevování a učení se je téměř nevyčerpatelná.