Martin Hyťha

[javascript needed]

externí spolupracovník programu Cesta iniciativy a skupiny Za práva zvířat

Martin Hyťha

Působí jako externí spolupracovník NESEHNUTÍ v programu Cesta iniciativy, kde se zabývá podporou občanských iniciativ na jižním Kavkaze a v Ukrajině: radí jim při plánování i vedení občanských kampaní a organizuje pro ně vzdělávací akce v zemích jejich působení i v ČR. Také koordinuje iniciativní skupinu Za práva zvířat. Od roku 2000 působí v ekologickém sdružení Děti Země, kde vedl řadu kampaní týkajích se dopravy, hypermarketů, velkochovů hospodářských zvířat a některých dalších témat. Vystudoval obor Sociální péče na ZČU v Plzni. Mezi jeho záliby patří nezávislé cestování do zajímavých míst, literární tvorba, dobré umění všeho druhu a mnoho dalšího, neboť světová zásoba skvělých věcí k objevování a učení se je téměř nevyčerpatelná.