Milan Štefanec

[javascript needed]

spolupracovník programu Občanské oko a Cesta iniciativy a iniciativní skupiny Zbraně, nebo lidská práva?

Milan Štefanec

Podílí se na aktivitách NESEHNUTÍ na podporu občanských a grassroots iniciativ jak v ČR (Občanské oko), tak v zahraničí (Cesta iniciativy) a na prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech. V minulosti koordinoval vzdělávací projekt Česko-Slovenská škola občanské iniciativy. Pracuje i ve skupině Zbraně, nebo lidská práva a zastupuje NESEHNUTÍ v koalicích Social Watch a Česko proti chudobě. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí Duha, pracoval také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 spoluzakládal NESEHNUTÍ. Je také členem Amnesty International. Rád cestuje stopem především po zemích Balkánu, Kavkazu, střední Asie a Afriky.