Pavla Hofmeisterová

[javascript needed]

spolupracovnice programu Cesta iniciativy, v současnosti na mateřské dovolené

Pavla Hofmeisterová

Na Masarykově univerzitě vystudovala obor Sociální antropologie a momentálně zde dokončuje studium oboru Mezinárodní vztahy. V NESEHNUTÍ působila několik let jako dobrovolnice v redakční radě časopisu PŘES, čtvrtletníku o migraci a lidských právech, a od roku 2014 zde pracuje jako koordinátorka ukrajinských aktivit. V soukromém, akademickém i pracovním životě ji fascinuje východní a jihovýchodní Evropa, z níž je jejímu srdci nejbližší právě Ukrajina. Baví ji cestování, při kterém se může seznámit s novými lidmi, a vědomostní hry. Když na ni přijde introvertní nálada, ráda se zavře s knihou od Stephana Kinga.