10.9.2014

Workshopy pro 1. stupeň ZŠ

Nabízíme také workshopy pro nejmenší. Během 90 minut mají možnost se seznámit lehkou, hravou formou s tématy jako je strach z odlišnosti, uprchlictví, migrace a život v multikulturní společnosti. Workshopy jsou kombinací zážitkových a rolových her, čtení a vyprávění příběhů a práce s herním sešitem, který rozvíjí témata a upevňuje informace. Nově pak pracujeme také s metodami dramatické výchovy.

 

Workshop pro školky a 1. třídu „O chlapci, který měl svou vílu pomocnici“ – Zdarma do prosince 2016 !

Workshop je vytvořen tak, aby prostřednictvím příběhu o malém chlapci z Indie dětem ukázal, s jakým neporozuměním se příchozí v cizí zemi mohou setkat. Workshop využívá takových metod, které dětem dovolí si příběh prožít a přitom se u toho i zabavit.

 

Naši noví sousedé – Zdarma do prosince 2016 !

Workshop děti staví před otázku soužití v multikulturní společnosti a ukazuje, že je třeba ji budovat na základě toho, co máme společné. Prostřednictvím her a příběhů se dozví o důvodech, proč lidé vyhledávají nový domov a sami se pokusí zamyslet nad problematikou odchodu z vlasti a nalezení nového domova v jiné zemi.

 

Zen-Zenova dobrodružství: Jak překonat odlišnost? – Zdarma do prosince 2016 !

Žáci a žákyně se pomocí příběhu dostanou do fantazijního světa, který reflektuje reálná témata spojená s rasismem a xenofobií. Workshop pracuje s metodou dramatické výchovy, která podněcuje žáky a žákyně k plné účasti při řešení problémů hlavního hrdiny příběhu, Zen-Zena. Děti se zamyslí nad tím, proč neposuzovat člověka podle vzhledu nebo původu. Pojďte taky pomoci Zen-Zenovi, který se ocitl jako cizinec na jiné planetě!

Příběhy dětí azylantů 

Žáci a žákyně v rolové hře zažijí to, s čím se mohou setkat lidé prchající z domova. Seznámí se s příběhem uprchlíka – vrstevníka, v diskuzi se zamyslí nad tématem migrace a poznají překážky, kterým čelí lidé jiné národnosti v neznámém prostředí. Workshop je směřován k tomu, aby se žáci a žákyně seznámili s migrací jako běžným jevem v současném světě.

Více informací a objednávky na workshopy@nesehnuti.cz

Více k tématu najdete přímo na webu Společně k rozmanitosti »