Desatero zeleného úřadování NESEHNUTÍ

Desatero zeleného úřadování NESEHNUTÍ (dále jen „desatero“) stanoví pravidla provozu a fungování poboček Nezávislého sociálně ekologického hnutí – NESEHNUTÍ s důrazem na co nejmenší dopady provozu organizace na životní prostředí. Dne 29. října 2008 bylo desatero schváleno Radou NESEHNUTÍ. Dne 29. října 2008 bylo schváleno shromážděním místní skupiny NESEHNUTÍ Brno jako závazné pro provoz její kanceláře. Tyto zásady vychází z publikace Ledvina, P. (ed.). Standardy zeleného úřadování, 1. vyd., Brno: Ekologický institut Veronica, 2007. 31 str.

1. Zacházíme šetrně s papírem – omezujeme množství tisku, používáme papíry z obou stran, malé chyby opravujeme ručně, preferujeme recyklovaný kancelářský papír a tiskopisy, toaletní papír apod. též z recyklovaného papíru či papírenské výrobky z FSC certifikací (ideálně kombinace FSC certifikace a recyklovaného materiálu). Informační materiály tiskneme na recyklovaný papír či na papír z FSC certifikací.

2. Kancelářské potřeby – používáme výrobky s dlouhou životností, vyměnitelné náplně psacích potřeb, recyklujeme tonery. Vyhýbáme se výrobkům z PVC, hliníku a výrobkům obsahujícím barviva, těžké kovy a organická rozpouštědla. Přednost dáváme přírodním materiálům a recyklovanému papíru. Nepoužíváme zbytečně „esteticky“ upravené kancelářské potřeby.

3. Zařízení interiéru – nábytek preferujeme s FSC dřeva, případně lepenky a dřevotřísky bez toxických látek. Vyhýbáme se PVC a snažíme se nahradit plasty, hliník a další kovy. Používáme přírodní nátěry.

4. Úklid a čištění – v první řadě čistíme primárně mechanicky a snižujeme potřebu čisticích prostředků. Chemické prostředky dávkujeme podle návodů nebo používáme úsporné rozprašovače. Vyhýbáme se prostředkům obsahujícím chlór (SAVO apod.). Používáme čisticí prostředky s certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“.

5. Hospodaření s vodou a energií – používáme úsporné splachování WC, nádobí neumýváme pod tekoucí vodou, pokud možno používáme úsporné vodovodní baterie. V kanceláři odstraňujeme tepelné ztráty (vhodně umístěný nábytek, větrání apod.). Nakupujeme úsporné spotřebiče, mající energetický štítek A. Pokud je to možné, preferujeme přímo ze sítě napájené spotřebiče a dobíjecí akumulátory. Používáme úsporné zářivky a zhasínáme při odchodu z místnosti.

6. Odpady – v první řadě se vyhýbáme PVC a dalším plastům, hliníku, nápojovým kartonům a omezujeme obecně nákup výrobků v nevratných obalech. Rozbité věci se snažíme opravit, nepotřebné věci nabízíme k dalšímu využívání. Vzniklé odpady třídíme na papír, PET, ostatní plasty, sklo, železo, hliník a barevné kovy, spotřebiče, biologický odpad a nebezpečný odpad. Kompostujeme biologické zbytky rostlinného původu.

7. Kancelářská technika – preferujeme energeticky co nejúspornější (jak při chodu, tak při pohotovostním režimu) techniku. Při odchodu z kanceláře vypínáme přístroje a příslušenství, které nebude nadále používáno (mimo server). Monitory vypínáme v případě plánované nepřítomnosti 30 minut a více a máme nastaveno automatické přepínání do úsporného režimu.

8. Doprava a nakupování – používáme šetrnou dopravu, nejlépe pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou. V případě používání individuální automobilové dopravy se snažíme efektivně využít kapacitu vozidla a preferujeme vozidla s nižší spotřebou a alternativními pohony. Pokud možno nenakupujeme v prodejnách typu hypermarket a ani v supermarketech a drobných prodejnách nadnárodních nákupních řetězců.

9. Tisk a kopírování – Při tisku infomateriálů preferujeme světlejší barvy. Při kopírování používáme co nejsvětlejší tisk. Tiskneme na materiály šetrné k životnímu prostředí.

10. Aktivity – na akcích NESEHNUTÍ podáváme veganské občerstvení (eventuálně vegetariánské), minimálně balené, přednostně místní či české výroby a pokud možno v kvalitě BIO a Fair trade. V rámci všech aktivit propagujeme podle možností standardy zeleného úřadování, zásady ochrany životního prostředí, ochranu lidských práv a práv zvířat. V případě společných akcí s jinou organizací se snažíme dosáhnout stejného standardu nebo alespoň kompromisu.