Eva Slavíková, bývalá starostka m.č. Brno-Ivanovice

Eva Slavíková, bývalá starostka m.č. Brno-Ivanovice

„Vážím si Vaší práce a odhodlanosti bojovat často i proti všem. Cením si také korektnosti všech kroků, které podnikáte.“