Jaroslav Valůch, expert na nová média

Jaroslav Valůch, expert na nová média

„Práci Nesehnutí znám již od jeho raných počátků, kdy jsem se krátce do aktivit také zapojil. Dnes, po nějakých deseti letech, kdy mě mé zájmy a práce uvedly trochu mimo kontakt, jsem získal možnost aktivity Nesehnutí znovu nahlédnout více zblízka. Je příjemným překvapením vidět, že si tým Nesehnutí, byť částečně obměněn, uchoval autentické nasazení a aktivistického ducha, což zdaleka není samozřejmostí. I když třeba nemusíte nutně souhlasit s některými volenými tématy a prostředky, je přesto pro zdravou občanskou společnost nezbytné, aby existovaly organizované a zkušené skupiny lidí, které jsou schopny se nejen rychle mobilizovat za určitým cílem, ale, a to především, kauzám a tématům se systematicky a dlouhodobě věnovat. Nesehnutí tím dlouhodobě dokazuje, že průřez mezi profesionalní nevládní organizací a spontánním občanským aktivismem je i dnes velmi dobře možný.“