Pierre Mayamba, německý spisovatel původem z Konga

Pierre Mayamba, německý spisovatel původem z Konga

„Jeden významný člověk našeho století řekl: „S žízní po svobodě jsem se nenarodil. Narodil jsem se svobodný – svobodný ve všem, co jsem tehdy znal. Mohl jsem běhat po poli u chaty mé matky, mohl jsem plavat v čisté řece protékající naší vesnicí, pod hvězdami jsem mohl opékat kukuřici a jezdit na širokých zádech klusajících býků.

… teprve, když jsem začal chápat, že svoboda mého mládí byla iluzí, když jsem jako mladý muž poznal, že svoboda mi byla dávno odňata, začal jsem po ní žíznit.“ – Nelson Mandela

Aby každý člověk na zemi mohl žít svobodně, to je více než přání. Ale i zvířata mají právo žít svobodně a svobodně se pohybovat. Škoda jen, že to v reálném životě už není možné, neboť lidský rozum se uzavřel před moudrostí. To je zkušenost, kterou člověk dělá i pokud jde o vztah lidí k přírodě a okolnímu světu.

Na štěstí jsou na tomto světě ještě lidé a organizace, jako například NESEHNUTI, kterou jsem poznal během svého letošního pobytu v Brně v České republice a s níž jsem mohl spolupracovat. Získal jsem dobrou zkušenost s aktivitami NESEHNUTÍ, které směřují ke svobodě člověka, respektování lidských práv a práv zvířat, stejně jako s angažovaností NESEHNUTÍ za zachování životního prostředí.

Proto doufám, že práce NESEHNUTÍ bude pokračovat a bude motivovat občany a občanky z Česka i ze zahraničí, aby se k této nestátní neziskové organizaci připojili a podporovali ji morálně, účastí na jejích aktivitách a kulturních programech, dobrovolnickou prací, dary na určitý účel nebo měsíčními či příležitostnými finančními příspěvky. Nebudete toho litovat!“