24.6.2009

NEporažené stromy?

Stromy v lesoparku při ulici Horníkova upozorňují ode dneška kolemjdoucí, že jim hrozí pokácení. Účastníci happeningu umístili na celkem 80 kmenů cedulky s nápisem Neporažený strom.

NESEHNUTÍ dlouhodobě sleduje záměr výstavby domů a ubytovny na místě stávajícího borovicového háje při ulici Horníkova v Líšni. Přestože Krajský soud v Brně díky žalobě podané
NESEHNUTÍm učinil nepravomocným územní rozhodnutí na stavbu domu, investor dále pokračuje v realizace záměru. Líšeňský úřad navíc vydal povolení ke kácení stromů, proti
kterému se NESEHNUTÍ odvolalo. O osudu stromů v současné době rozhoduje odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.

„Přestože soud svým rozhodnutím vyhověl naší žalobě proti povolení dané stavby, investor se snaží obcházet zákon a stavbu zrealizovat bez ohledu na platné zákony i odpor veřejnosti. V tomto jeho snažení mu z neznámých důvodů jde na ruku i líšeňský úřad. Další existence čtyř stovek stromů je tak vážně ohrožena,“ komentuje současnou situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Stromy v této lokalitě byly vybrány jako Stromy hrdinové v anketě Brněnský strom roku 2009, která dnes v podvečer v zámeckém parku v Líšni končí oslavou vítěze hlavní kategorie – buku lesního.

„ Anketa Brněnský strom roku má kategorii Strom hrdina a letos komise vybrala právě tento lesopark s tím, že chce vzbudit zájem veřejnosti o ochranu těchto dřevin, když paragrafy nepomáhají,“ vysvětluje Hana Chalupská důvod, proč happening probíhá právě dnes.

Kontakt:
Milan Štefanec
NESEHNUTÍ
605 239 579
milan.stefanec@nesehnuti.cz

Hana Chalupská
ZO ČSOP Veronica
Panská 9
602 00
mob. 731 181 990

 

Materiál byl vydán díky finanční podpoře Nadace Partnerství a grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím

Nadace rozvoje občanské společnosti.