Za branami velkochovů: zdroje informací

Zdroje informací uvedených v letáku Za branami velkochovů

[1] Většina dojných krav je ale zavřená pod zámkem v halách a na pastvinu se nikdy nedostanou. Denně je po nich vyžadováno tolik mléka, že to jejich tělo nedokáže dlouhodobě ustát. Ještě mladé, v průměru v šesti letech, jsou poslány na jatka.

[2] 70 x 100 centimetrů je rozměr kotce, ve kterém tráví tele první měsíce života.

[3] V naší zemi žije více než 80 % slepic v klecích.

[4] Na českých jatkách je každoročně poraženo přes 110 milionů zvířat.

  • Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2016

[5] Živočišná výroba v čele s velkochovy je jedním z hlavních původců klimatické změny. Je totiž zodpovědná za přibližně 18 % veškerých emisí skleníkových plynů (což je více emisí než celý dopravní sektor).

[6] Chov zvířat má na svědomí 90 % veškerého vypouštěného amoniaku, který vede mimo jiné ke vzniku kyselých dešťů, a tím i k okyselování půdy a vody.

[7] Zvířata ve velkochovech se často krmí sójou a kukuřicí vypěstovanou na místě vypálených deštných pralesů v Amazonii. K nám dovážená sója pokrývá asi 325 tisíc hektarů půdy v zahraničí, což je plocha velká jako Karlovarský kraj.

  • Třebický, V., Rut, O., Skalský, M., Drhová, Z., Kotecký, V. (2005): Česká stopa. Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi. Zelený kruh a Hnutí DUHA. Edice APEL. Praha/Brno

[8] Nebezpečné patogeny, které mohou vyvolávat životu nebezpečné střevní infekce (“otravu jídlem”), byly odhaleny u více než 70 % vzorků od prasat a u více než 60 % vzorků od kuřat na maso.

  • Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2015

[9] Červené maso (hovězí, vepřové aj.) se považuje za potenciální karcinogen.

[10] Zpracované maso (šunky, salámy, párky atd.) je považováno za karcinogen a spadá do stejné kategorie nebezpečnosti jako tabák nebo azbest.

[11] Plošným podáváním antibiotik zvířatům v krmivu i ve vodě se zvyšuje riziko vzniku superodolné bakterie přenosné na člověka a necitlivé vůči jakýmkoli dostupným antibiotikům.

[12] Lidé pracující na jatkách a ve velkochovech jsou častými svědky utrpení a smrti a následkem toho mohou trpět různými psychickými problémy.