Vzděláváme

Nabízíme workshopy pro základní a střední školy zaměřené na prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany.

WORKSHOPY

Workshop: Bez násilí

Víme, že pro studující je současná situace náročná a podepisuje se také na atmosféře ve třídě a vztazích ve třídním kolektivu. Zároveň aktuální statistiky poukazují, že v souvislosti s opatřeními kvůli koronaviru dochází ke zvýšení míry násilí v domácnostech a ztížení možnosti vyhledat pomoc, pokud se osoba ocitne v násilné situaci. Proto jsme se rozhodli nabídnout Vám zdarma workshop zaměřený na prevenci násilí, šikany a konfliktů ve třídě, který je možné realizovat také ONLINE.

Workshop je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm naučí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich a zjistí, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké. Workshop se přizpůsobuje aktuálnímu naladění skupiny a tématům, která chtějí probírat sami studující. 

Délka workshopu: 3 vyučovací hodiny offline nebo 1 vyučovací hodina online

Workshop je určen pro: 8. a 9. třídy základních škol a střední školy

V případě zájmu o tento workshop kontaktujte Evu Bartákovu na e-mailu: eva@nesehnuti.cz

Workshopy: Spolu ve třídě

Znepokojuje nas nárůst případů šikany a kyberšikany na školách, proto se věnujeme i vzdělávací činnosti. V současné době nabízíme nový výukový program pro střední školy Spolu ve třídě zaměřený na zkvalitnění vztahů ve třídě, prevenci šikany a sebepřijetí. 

Program se skládá ze 4 na sebe navazujících workshopů, které lze po domluvě odučit i jednotlivě:

Známe se?“ má za cíl vzbudit ve studujících zájem pečovat o jejich vzájemné vztahy. Během workshopu se vyučující i studující skrze společný zážitek poznají trochu jinak, navážou spolu kontakt založený na partnerském přístupu a díky společným prožitkům se naladí na další setkání.

Co mně štve“ seznámí studující s metodou nenásilné komunikace, tedy nenásilného řešení sporů, práci s vlastními pocity a empatií. V rámci workshopu studující vyzkouší jak v konfliktních situacích pomáhá uvědomit si jaké emoce prožíváme a proč, proč stejná emoce může vyvolat jiné reakce a proč je důležité snažit se naslouchat sobě i druhým. 

Vykroč“ pracuje s pojmem identita a pomáhá studujícím uvědomit kde se jejich identita rodí, jak se může měnit a jak ovlivňuje jiné. Workshop se dotýká i tématu fungování ve společnosti v rámci které se snažíme společně odpovědět na otázky kde vznikají společenské nerovnosti, jak je můžeme mírnit a naopak jak můžeme přispívat k větší rozmanitosti. 

Jsme v tom spolu“ se věnuje tématu šikany ve školním kolektivu. Díky práci s příběhy si studující uvědomí jak šikana ovlivňuje jednotlivé životy, jak vzniká a proč agresor může být také obětí. Seznámí se také s možnostmi jak šikanu řešit nebo jak jí předcházet a jak pěstovat zdravé vztahy ve třídě. 

Délka jednoho workshopu je 4 vyučovací hodiny.

Workshop je určen pro: 8. a 9. třídy základních škol a střední školy.

V případě zájmu o tento workshop kontaktujte Annu Demchuk na e-mailu: annad@nesehnuti.cz nebo na tel. 799 790 903

MATERIÁLY

Metodiky pro volnočasový kroužek: Čeština hrou- Interplay

Máte ve své třídě žáky a žačky s odlišným mateřským jazykem? Chtěli byste jim pomoci zlepšit si češtinu a to interaktivně – hrou?  Připravili jsme pro vás pět vzorových lekcí, které si můžete se svými žáky a žačkami vyzkoušet. Nebo byste chtěli abychom k vám přijeli a lekce na vaší škole realizovali? V tom případě kontaktujte Hanu Syslovou na e-mailu: hanas@nesehnuti.cz nebo na tel. 724 588 833. 

Vzorové lekce pro výuku češtiny dětí s odlišným mateřským jazykem vznikly v rámci projektu Potkali se u Brna podpořeného finančně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MSMT-40024/2019-3) realizovaného v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Lekce byly koncipovány jako dobrovolný volnočasový kroužek nabízený žákům a žákyním základní školy Jihomoravské náměstí v Brně v rámci odpolední družiny. Kroužku se zúčastnilo celkem patnáct žáků a žákyň z prvních a druhých ročníků s odlišným mateřským jazykem (všichni pocházeli z vietnamské komunity s úrovní češtiny A1-B1). Kroužek se konal jednou týdně v časovém rozsahu šedesát minut.

Reportáž České televize o dětech s odlišným mateřským jazykem a ukázkou z našeho volnočasového kroužku zde.

Šanony pro školky

Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě je ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání.

Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe do českého prostředí i testování samotných aktivit s dětmi.

Reaguje na témata, která jsme diskutovali s rodiči i na potřeby z praxe školek, které jsme sesbírali. Mezi tato témata patří:

  • práce s emocemi
  • téma vlastního těla a prevence násilí
  • téma vlastní identity dětí a jejich projevů, mimo jiné také téma transgender dětí v předškolním věku
  • téma pestrých rodin, ze kterých děti pocházejí.

Šanon je mateřským školám a obdobným zařízením k dispozici zdarma (při úhradě poštovného). Doporučujeme si společně s šanonem do školky objednat také naše lektorky, které materiály vyvíjely a mohou vám ukázat, jak šanon používat a jak s ním pracovat (zdarma při úhradě cestovného pro lektorky). S šanonem si můžete objednat také tematický plakát k vyvěšení do školky, pexeso k volbě povolání a metodiku k němu.

Stáhnout

Nejnovější aktuality / Všechny aktuality

Pracovní nabídka – Pracovnice*ík programu Cesta iniciativy se zaměřením na jižní Kavkaz a Ukrajinu

| Aktuality, Pracovní nabídka | No Comments

Zajímá tě dění v zemích a regionech východní Evropy? Chceš se podílet na rozšiřování práv a svobod, rozvoji participace na veřejném dění a fungování nezávislých médií? Podporovat vznik a rozvoj…

Leták NESEHNUTÍ: Pomoc ukrajinské občanské společnosti v roce 2022

| Aktuality | No Comments

Jak NESEHNUTÍ pomohlo ukrajinské občanské společnosti? Celý leták s podrobnostmi o naší pomoci ukrajinské občanské společnosti sužované ruskou agresí: Tím ale naše podpora rozhodně nekončí.K záchraně jednoho lidského života může…

Více peněz na školní obědy krizi nevyřeší. Důležitá je změna vyhlášky

| Aktuality, Tiskové zprávy | No Comments

NESEHNUTÍ usiluje o proměnu systému školního stravování Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 15. 12. 2022 Od února příštího roku by měly platit o 20 % vyšší limity na nákup potravin do…

Víc je příliš – předvánoční workshopy a přednášky v Brně (19. 12. 2022)

| Aktuality, Dobrovolnictví, Pozvánka | No Comments

Chceme stále víc. Produkujeme stále víc. Nakupujeme stále víc… Potřebujeme stále víc? Naše planeta rozhodně ne, je toho na ní až příliš. Vystupte z víru předvánočních nákupů, a trochu zpomalte….