Děkujeme, že stojíte za přeživšími sexuálního násilí

Podpisem výzvy k nahrazení Martina Vondráška ve funkci policejního prezidenta dáváte jasně najevo, že stejně jako my nesouhlasíte s bagatelizací sexuálního násilí, jeho dopadů a zpochybňování obětí.

Vaše podpora bude mít ještě větší váhu, pokud pod výzvu přidáte svůj ověřený podpis. To je možné skrze Portál občana na tomto odkaze: https://portal.gov.cz/e-petice/428-petice-za-okamzite-nahrazeni-martina-vondraska-ve-funkci-policejniho-prezidenta

Jenom s vaší pomocí bude možné změnit přístup vedení policie České republiky k přeživším sexuálního násilí z Bagatelizovat a odrazovat na skutečné Pomáhat a chránit.

Děkujeme.