Je fér mít za stejnou práci, stejnou odměnu. Je fér přistupovat k vzdělávání budoucích generací tak, že do nich nepromítáme své předsudky.

Je fér nastavovat hranice přijatelného chování ve veřejném prostoru a vytvářet tak bezpečné prostředí pro všechny.

F:ÉRA

Jsme F:éra. Informujeme veřejnost o nerovných platových podmínkách žen a podporujeme je v tom, aby se ozvaly o férovou odměnu za stejnou práci. Pracujeme s učitelkami a učiteli a pomáháme jim vzdělávat děti tak, aby mohli*y plně rozvinout vlastní potenciál bez rozdílů ať už se narodili*y jsou holky nebo kluci. Aktivně pracujeme na odstranění projevů sexismu, jak z veřejného prostoru tak z reklam.

Deset let jsme organizovali anticenu Sexistické prasátečko, spolupracujeme s úřady i reklamními agenturami a snažíme se zlepšit praxi posuzování reklamy v České republice. Zabýváme se příběhy každodenního sexismu či zkušeností žen s migrací.

Věnujeme se poukazování na platovou nerovnost, kdy ženy vydělávají o 22 % méně než muži. Pořádáme Den za rovné příjmy, kdy spřátelené podniky nabízejí ženám slevu 22 %, a zároveň se podílíme na vzniku výzkumů, které se zaměřují na to, jak platovou nerovnost odstranit.

Pracujeme také na odstranění genderových stereotypů ve vzdělávání – vedeme workshopy na středních školách či mluvíme s rodiči o odstraňování nerovnosti ve vzdělávání. Podílíme se na internetovém magazínu Femag.cz a spolupořádáme populární konferenci Aktivní rodičovství.

Společně vytvoříme pro naše děti férový svět, ve kterém budou moci plně rozvinout svůj potenciál.

Nová pravidla hry?

Ne, bez her se můžeme obejít.

Hrát hry nás baví, pokud je hrajeme dobrovolně. Populární společenskou hrou je “Já jsem muž, ty si žena”. Nikdo už si již nepamatuje proč ji hraje. Dlouhé generace jen následují pravidla. Tuto hru rolí hrajeme ze zvyku a setrvačnosti.  Hra se nám ještě víc začne komplikovat když do ní vstoupí gayové, romské ženy, otcové na rodičovské, matky samoživitelky, bezdětní muži, příchozí z jiných zemí.

Chceme lidem ukázat, že svět bez takových her je možný a žádaný. V takovém světě se žena rozhodne stát veslařkou, nebo ajťačkou a nikoho přitom nenapadne vytáhnout kartu “Budeš mít velká ramena”, “Ženy to neumí s počítači” a požadovat, aby se vrátili o 30 políček dozadu. V takovém světe muži projevují svou citlivost a nedostanou stopku na dvě kola “Měkkýš”. Již dnes je společnost tvořena pestrou paletou svobodných individualit, proto je na čase si přiznat, že lpět na definování našich rolí na základě her patří do historie.

Školka pro mě

V České republice chybí materiály směřující k větší citlivosti vůči individualitám jednotlivých dětí, dívek, chlapců či těch, kteří nejsou tak jednoznačně vyhranění, ale i k individualitám a způsobu života jejich rodičů či lidí, kteří o ně pečují. Chybí také materiály, které by děti učily rozumět svému tělu, respektovat osobní hranice ostatních dětí, působily jako prevence nejen sexuálního násilí.
Proto vytváříme aktivity, které se snaží ukázat cestu, jak s dětmi pracovat a zároveň respektovat jejich jedinečnost, ať již odpovídá společensky sdílené představě typické dívky či chlapce, nebo nikoliv. Aktivity jsou inspirované dobrou praxí ze zahraničí, a zároveň jsou vytvořeny speciálně pro české prostředí. Témata jako Pestré rodiny, Čím budu, Emoce či Moje tělo a prevence násilí nabízíme v komplexním metodickém souboru Školka pro mě.