Skip to main content

Pomáháme příchozím stát se místními.

Tvoříme komunitu, kde se od sebe navzájem učíme, sdílíme a pomáháme si.

SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

Naší vizí je respektující a inkluzivní společnost založená na základních hodnotách jako jsou svoboda, rovnost, solidarita a humanismus. Takovou společnost se snažíme vytvářet „zespodu“.

Hlavním nástrojem je inkluze, která zapojuje všechny zúčastněné strany tak, aby posilovala soudržnost společnosti a napomáhala jejímu všestrannému rozvoji.

Proto začlenění chápeme nejen v rovině právní a sociální, ale i v širším kontextu odpovídajícím pestrosti života. Tuto vizi naplňujeme skrze cílenou podporu příchozím ve formě neformálních volnočasových, vzdělávacích a komunitních aktivit, a osvětu české veřejnosti a mládeže. 

Kdo je příchozí?

Nejčastěji používanými termíny jsou cizinec či migrant. My raději používáme výraz příchozí, protože si myslíme, že nevyvolává tolik negativních asociaci a dokáže pojmout větší spektrum lidi, kteří do Česka přicházejí žít.

Pomozte nám rozvíjet rozmanitou občanskou společnost.

Spolu s mladými lidmi vytváříme
respektující a otevřenou komunitu

Dětem s odlišným mateřským jazykem pomáháme zlepšit si češtinu a také najít si nové kamarády a kamarádky. Kromě individuálního doučování češtiny realizovaného ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity nabízíme také volnočasové aktivity zaměřené na zlepšování češtiny a porozumění jinakosti živou a zábavnou formou, při které využíváme prvky hry a zážitkové pedagogiky.

Každý týden také připravujeme volnočasový kroužek, ve kterém se nepotkáváme jen s dětmi, ale také s jejich rodiči. Přidat se k nám a společně si hrát a tvořit může každý.

Organizujeme týdenní letní příměstský tábor, kde se potkávají děti s češtinou jako mateřským jazykem a děti s odlišným mateřským jazykem. Společně poznáváme zajímavé místa v Brně, hrajeme si a nejrůznějšími interaktivními formami se učíme nové věci.

Vzděláváme mládež v oblastech prevence šikany a vytváření bezpečného prostoru ve škole a ve třídě. Vyvinuli jsme například šestnáctihodinový modul určený pro středoškoláky a středoškolačky, který vychází z metod nenásilné komunikace jako možného nástroje pro lepší porozumění vzniku konfliktů a hledání jejich řešení

Ve spolupráci s Ústavem politologie Univerzity Karlovy jsme vyvinuli metodiky Prostor pro spor zkoumající společenskou polarizaci, kromě workshopů nabízíme třeba i vzdělávací podcast.

Od začátku války v Ukrajině cíleně pracujeme s mladými lidmi, kteří byli nuceni opustit své ukrajinské domovy. Spolupracujeme s dalšími organizacemi s podobnou cílovou skupinou a společně poskytujeme příchozím podporu a organizujeme nejrůznější komunitní akce.

Pravidelně vstupujeme do celospolečenské diskuze a zvyšujeme povědomí veřejnosti o tématech společenské rozmanitosti, migrace a inkluze.Jsme součástí mezinárodních sítí a platforem, se kterými spolupracujeme a skrze sdílení a přenos dobré praxe hledáme řešení aktuálních témat a jejich možnou adaptaci pro Brno.

Jsme součástí projektu Cultivate v rámci programu HORIZONE. Cílem projektu je podporovat food sharing mezi místními skupinami a zapojit do sdílení potravin a jídla lidi napříč společností a komunitami. V projektu vznikají inovativní praktiky pro městské úřady, rozvíjí se spolupráce s univerzitami a vzniká také mapa existujících projektů v oblasti food sharingu.

Jak se můžete zapojit?

Pro naše aktivity hledáme dobrovolníky a dobrovolnice, kteří se chtějí účastnit našich komunitních akcí, jako jsou rodinná setkání nebo kulinárny, mají čas a možnost pomoci s organizací a přípravou, chtějí se zapojit, seznámit, mají nápady a iniciativu události realizovat.

Pro buddy program a program buď můj druh hledáme dobrovolníky a dobrovolnice, kteří chtějí být v častějším kontaktu s předchozími, zapojit se s konkrétními jedinci do společných aktivit, mají chuť do společného trávení času, chtějí pomoci s orientací příchozích.

Pro aktivní doučování hledáme dobrovolníky a dobrovolnice, kteří mají možnost nabídnout svoje schopnosti a znalosti v oblastech jako je výuka jazyků, matematiky, hry na hudební nástroj, dějepisu, přírodovědy a dalších školních předmětů.

Pro volnočasový kroužek a příměstský tábor hledáme dobrovolnice a dobrovolníky, kteří rádi pracují s dětmi, dále děti a jejich rodiče, kteří by si rádi našli kamarády s jiným mateřským jazykem, než je čeština.

Pokud se do aktivit našeho programu chcete jakkoliv zapojit, kontaktujte nás na mail rozmanite@nesehnuti.cz.