Skip to main content

NESEHNUTÍ respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje NESEHNUTÍ zpracovává a za jakými účely.

Správce osobních údajů

NESEHNUTÍ Brno, sídlem Křížová 15, Brno, je správcem osobních údajů, které jste nám poskytli prostřednictvím podpisu petice, poskytnutí daru nebo jinak, ve smyslu právních předpisů.

Osobní údaje a účely zpracování

NESEHNUTÍ Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní nebo u přihlašování na akce. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s podporou NESEHNUTÍ a fundraisingem, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně darování, podpisu petice, přihlášení k odběru informací, atd. Pro analytické účely zaznamenáváme také, v jaké souvislosti jste nám kontaktní údaje poskytli.

Při poskytnutí daru nebo přislíbení daru budete zařazeni do dárcovské databáze, do které zaznamenáváme informace o darech, které jste nám poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o participaci na našich kampaních, Váš věk a profesi (jestliže jste nám tyto údaj poskytli). Tyto údaje používáme za účelem provádění analýz a zefektivnění naší práce.

Darovací brána darujme.cz využívaná pro zprostředkování některých darů je provozována naším smluvním partnerem, který údaje Vámi v bráně vyplněné používá pouze pro zpracování daru. Podmínky zpracování osobních údajů smluvním partnerem provozujícím darovací bránu najdete na webu http://darujme.cz/solutions. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány NESEHNUTÍ Brno, s výjimkou údajů o Vaší kreditní kartě (ty slouží výhradně pro zpracování transakce na zabezpečené platební bráně banky a nejsou archivovány).

Pokud chcete pomáhat NESEHNUTÍ a vyplnili jste náš dobrovolnický dotazník, zadáme všechny informace, které jste nám poskytli, do databáze. Databázi používáme za účelem zveřejňování nabídek jak se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ a přehledu historie zapojení každého dobrovolníka. V databázi uchováváme Vaše kontaktní údaje, údaje o tom, o jaké aktivity máte zájem, v jakých oblastech jste nám pomoci nabídli, popřípadě další poskytnuté údaje jako je věk, nebo obor v kterém pracujete nebo studujete.

Pokud jste se přihlásili k odběru novinek, pozvánek na akce a dalších informací od NESEHNUTÍ, můžete se kdykoliv odhlásit zasláním emailu na adresu if@nesehnuti.cz. Odhlašovací link také najdete na konci každého emailu, který Vám posíláme.

Sdílení údajů s třetími osobami

NESEHNUTÍ neposkytne Vaše údaje třetí osobě s vyjímkou údajů, které jste poskytli pomocí petice. Tyto údaje mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně osobních údajů v NESEHNUTÍ můžete zasílat na email if@nesehnuti.cz. Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu Vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti.

Jestliže si přejete aktualizovat Vaše osobní údaje v dobrovolnické databázi, nebo se chcete z databáze odhlásit, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků na emailu dobrovolne@nesehnuti Odhlásit se z databáze dárců můžete kontaktováním pracovníka péče o dárce na emailu if@nesehnuti.cz.

Cookies

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. NESEHNUTÍ nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme obecně po dobu pěti let od jejich poskytnutí nebo od ukončení akce/kampaně, pro kterou jste nám osobní údaje poskytli, s následujícími výjimkami.

Údaje v dárcovské databázi uchováváme deset let od poskytnutí posledního daru anebo příslibu daru.

V případě, že odebíráte některé naše zpravodaje, uchováváme vaše kontaktní údaje minimálně do doby, dokud si neodhlásíte všechny zpravodaje. Pokud výslovně nepožádáte o odstranění údajů, jsou tyto pouze deaktivovány a opatřeny informací, že si již nepřejet nic zasílat. K úplnému odstranění dojde pět let po ukončení kontaktu.

Údaje v databázi dobrovolníků zpracováváme do Vašeho odhlášení a pět let poté.

Zabezpečení osobních údajů

NESEHNUTÍ přijalo dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat na emailu if@nesehnuti.cz. V takovém případě můžete být požádáni o ověření vaší identity.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Sledujte prosím pravidelně tuto stránku.

Poslední revize: 11.04.2018

S jakýmikoliv dotazy ohledně tohoto dokumentu se můžete obrátit na email if@nesehnuti.cz