Skip to main content

JSME NESEHNUTÍ Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí

Stojíme před mnohými výzvami. Příčiny společenských a ekologických problémů jsou vzájemně provázané. Stejně provázané jsou i jejich řešení. Férová společnost, prosperující příroda, udržitelný rozvoj měst, blahobyt zvířat – tohle je naše budoucnost a my ji aktivně tvoříme.

Podporujeme komunity, skupiny a jednotlivce při vytváření spravedlivého světa. Děláme občanské kampaně, osvětu a vzdělávání. Víme, že i jeden člověk nebo malá skupina lidí dokáže stanovit nový směr, oslovit ostatní a dosáhnout pozitivních změn.

Cesta iniciativy

Podporujeme aktivní lidi, a to především v zemích jižního Kavkazu a v Ukrajině. Pomáháme jim utvářet občanskou společnost a chránit lidská práva, životní prostředí a práva zvířat.

Společně k rozmanitosti

Skrze komunitní akce a systém Buddies umožňujeme příchozím a místním potkávat se, společně sdílet své záliby a koníčky, překonávat jazykové i jiné bariéry. A hlavně se navzájem učit jeden od druhé*ho.

F*éra

Zabýváme se vzděláváním bez předsudků, rozvíjením vědomostí studujících na středních školách, sexismem nejen v reklamě či nerovností v odměňování žen a mužů.

Občanské oko

Podporujeme a propojujeme aktivní občany a občanky i větší iniciativy. Poskytujeme podporu jejich lokálním kampaním a dlouhodobým kauzám nejčastěji spjatým s životním prostředím.

Odzbrojovka

Usilujeme o zastavení obchodu se zbraněmi do zemí, kde hrozí zneužití k zločinům proti lidskosti. Monitorujeme vývoz českých zbraní do regionů, kde probíhají ozbrojené konflikty a kde jsou masivně porušována lidská práva.

Za práva zvířat

Snažíme se o zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat, upozorňujeme na tabuizovanou praxi velkochovů a jejich vliv na zvířata, životní prostředí a lidské zdraví.

Spravedlivou a rovnou společnost tvoříme společně každý den. Je to zodpovědnost nás všech.

Ptají se nás, “Kdo tady šéfuje?”. Spravedlivá a rovná společnost nepotřebuje šéfy. Rozhodovat můžeme společně. My takovou společnost chceme. Proto v NESEHNUTÍ nestojí zodpovědnost na jednom, případně pár lidech, ale na celém kolektivu, který se o ni rovným dílem dělí. Zjistěte jak i vaše organizace může fungovat demokraticky.

Všichni jsme zapojeni do procesu rozhodování, hlas každé členky i člena je slyšet. Absence příkazů shora nám umožňuje být kreativnější a přicházet s lepším řešením problémů. Společné rozhodování nám pomáhá stanovovat si smysluplná pravidla, stanovovat si hranice, vytyčovat strategie a následovat cíle. Tohle je náš strategický plán pro roky 2017 – 2022.

NESEHNUTÍ tvoří rozmanitý tým expertek a expertů

Naši lidé

25

NESEHNUTÍ vzniklo v roce 1997. Dokázali jsme, že se nesehneme před sexismem, diskriminací, zbrojařským průmyslem ani zájmy developerů.

Za ta léta se nám podařilo otevřít významné kauzy a posunout veřejnou debatu v mnoha otázkách.

Deset let jsme se věnovali sexistické reklamě a krom anticeny Sexistické prasátečko jsme vydali několik odborných publikací. Pořádáme den za rovné příjmy a konferenci Aktivní rodičovství.

Podařilo se nám prosadit v novele stavebního zákona férová pravidla, která mimo jiné zajišťují, že autorizovaní inspektoři  při povolování staveb již nemohou obcházet zákon.

Také jsme uspěli s žalobou na kontroverzní Aktualizaci územního plánu města Brna, která rušila zelené plochy a zvýhodňovala developery.

Vedli jsme kampaň Za zdravotní pojištění migrantů a migrantek s cílem změnit zákon a umožnit příchozím s dlouhodobým pobytem v ČR přístup do veřejného zdravotního pojištění.

V rámci kampaně Brnotoč jsme aktivizovali lidi, aby psali kandidátům a kandidátkám do zastupitelstva města, že chtějí v Brně dopravu šetrnou k životnímu prostředí.

Uspořádali jsme první brněnskou cyklojízdu a založili v Brně Food not Bombs.

A mnoho dalšího. Podívejte se na naší historii, nebo se začtěte to našich výročních zpráv.

Jedině s Vámi máme šanci vytvářet férový svět.