Skip to main content

Usilujeme o změnu školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější a mělo menší dopad na klima a životní prostředí. A v neposlední řadě aby bylo dostupné všem.

PESTRÉ JÍDELNY

pestrejidelny.cz

Proč chceme Pestré jídelny?
Protože zdraví, chuť a ekologie patří i do škol.

Protože právě ve školních jídelnách přijmou děti asi třetinu denního příjmu energie. Školní strava má tak velký podíl na jejich vývoji. Schází v ní ale dostatek čerstvé zeleniny a ovoce. Zastaralý spotřební koš, který stanovuje množství některých potravin ve školní stravě, potřebné denní množství zeleniny a ovoce neurčuje.

Pětina dětí ve věku 11-15 let má buď nadváhu nebo je obézní a počet dětí s nadměrnou hmotností stále roste (HBSC, 2019). Po uzavření škol a omezení pohybových aktivit během covidové pandemie se navíc předpokládá další zhoršení. Obohacení školní stravy o pestřejší rostlinná jídla prospěje dětskému zdraví a pomůže v boji s touto nelichotivou statistikou.


Protože
každý rok skončí v kontejnerech asi 96 milionů školních obědů za přibližně 2,5 miliardy korun. Strnulost systému školního stravování má tak nejen obrovské ekologické dopady, ale také děti učí, že plýtvat jídlem je normální. Není.

Obědy ze školních jídelen dětem často nechutnají. Nevypadají dobře a obsahují vysoký podíl živočišných produktů. Právě inovace systému školního stravování a navýšení podílu rostlinné stravy přidá školním obědům pestrost i chuť a pomůže zamezit dalšímu plýtvání. Vysoká míra konzumace potravin živočišného původu je navíc jednou z nejzávažnějších příčin klimatické krize.

Protože základem zdravých a chutných jídel jsou kvalitní suroviny. A je snazší a levnější zajistit kvalitní potraviny rostlinného než živočišného. Mnoho školních jídelen si výhody rostlinné stravy uvědomuje a má motivaci nabízet chutnější, zdravější a pestřejší jídla. Nemají k tomu ale dostatečnou podporu ze strany státu. Chybí především zdroje na adekvátní ohodnocení personálu a jeho průběžné vzdělávání.

Přidejte se k nám a podepište výzvu ke změně školní vyhlášky na pestrejidelny.cz

Přejeme si svět, ve kterém zvířata mohou naplňovat své životní potřeby, mohou žít plnohodnotný život, a kde se k nim lidé chovají s respektem.

ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Nechceme zavírat oči před realitou velkochovů. Sundali jsme si růžové brýle. A vyzýváme veřejnost, aby nás následovala. Nebojíme se mluvit o tom, jaká je realita českých velkochovů. Udělali jsme exkluzivní mapu velkochovů. Podívejte se kde všude se mačkají hlavanahlavě.

Velkokapacitní chovy hospodářských zvířat jsou místem, kde se vyrábí naprostá většina živočišných potravin a kde zároveň největší počet zvířat zažívá zbytečné utrpení. Prasata, drůbež i skot, ale nejen tyto druhy zvířat, jsou chovány ve špatných podmínkách, a to i když formálně vyhovují evropským předpisům i českým zákonům. Současně mají velkochovy závažné dopady na životní prostředí a změnu klimatu.  

Prosazujeme návrhy, které umožní snížit utrpení zvířat ve velkochovech a usilujeme o vyvolání veřejné diskuze. Velkochovy nejsou udržitelným ani eticky přijatelným řešením produkce potravin.

Na českých jatkách je každoročně poraženo víc než 110 milionů zvířat pro lidskou spotřebu.

Podporujeme udržitelnější stravování na základních a středních školách.

Šíříme osvětu o realitě velkochovů hospodářských zvířat a informujeme o nich skrze web hlavanahlave.cz

Jsme součástí celoevropské koalice za zrušení klecových chovů.

Přednášíme o velkochovech na školách.

Jenom společně zajistíme všem zvířatům podmínky pro dobrý život.

Lepší život zvířat je na mnoha místech

již dnes realitou.

Hospodářská zvířata žijí v prostředí, ve kterém se mohou pást, volně pohybovat, hrát si a dělat vše, co se jim zachce, aby mohly naplňovat své životní potřeby a zažívat svobodu. Utopie? Již dnes je to na mnoha místech realitou. Intenzivní chov hospodářských zvířat v přecpaných, nevyhovujících prostorách proto považujeme za zbytečný přežitek patřící do historie.

I my si přejeme důstojné podmínky pro hospodářská zvířata. Víme, že toho dosáhneme za pomoci tlaku vzdělané společnosti, která chápe realitu velkochovů a zná jejich negativní dopady na život zvířat, zdraví člověka i životní prostředí a požaduje změnu.

I vy můžete být změnou.

HLAVA NA HLAVĚ

Kampaní Hlava na hlavě jsme se připojili k celoevropské výzvě za zrušení klecových chovů společně s dalšími dvěma sty organizacemi po celé EU. Koalici se podařilo posbírat přes 1 500 000 podpisů pod výzvu Evropské komisi a Evropskému parlamentu, aby se zasadili za zrušení klecí jednou provždy.