Skip to main content

U nás už občanská společnost rozkvetla. Teď je na čase pomoci tam, kde se teprve rozvíjí.

Vycházíme z našich zkušeností s kampaněmi v Česku a své poznatky předáváme občanské společnosti na jižním Kavkaze a v Ukrajině.

CESTA INICIATIVY

Cesta iniciativy pomáhá aktivním lidem v zahraničí měnit svou zemi k lepšímu. Zaměřujeme se na země, které mají obdobnou historickou zkušenost, a kterým můžeme být průvodci na cestě ke svobodné a demokratické společnosti. Stejně jako nám v našich začátcích pomáhali aktivisté a aktivistky ze zemí s rozvinutější občanskou společností a učili nás, jakým způsobem dosáhnout kýžených změn tak, aby byly trvalé. Teď je řada na nás, protože zodpovědnost za život na naší planetě považujeme za nedílnou součást naší svobody.

Občanskou společnost
podporujeme i tváří v tvář vojenské agresi

NESEHNUTÍ vzniklo v roce 1997, a v Ukrajině působí už od roku 2014.

Pomáháme nezávislým novinářům, kteří informují o politických represích a porušování lidských práv. Podporujeme investigativní média, která vynáší na světlo korupci a rozkrývají mocenské zájmy. Spolupracujeme s ochránci lidských práv, kteří monitorují jejich porušování. Vedle toho jsou našimi partnery lokální spolky aktivních občanů, řešící ochranu životního prostředí, pomoc obětem domácího násilí, transparentnost veřejných zakázek či pečují o sirotky.

Ruská invaze do Ukrajiny ale povahu našeho působení ze dne na den změnila.

 

Aktuální pomoc Ukrajinské občanské společnosti

  • Distribuce věcné podpory – zdravotnického, ochranného a dalšího materiálu přímo na místo 
  • Distribuce finanční podpory pro zajištění potřebného materiálu přímo v místě. Zajišťování zázemí (ubytování, kanceláře, technika) pro organizace jež se přesouvají do bezpečnějších částí Ukrajiny z „horkých“ oblastí 
  • Pomoc s evakuacemi aktivistům a jejich rodinám, kterým nezbývá než Ukrajinu aktuálně opustit
  • Podpora psychologické a zdravotnické pomoci ukrajinským přeživším sexuálního násilí

Iniciativa slunce pro Ukrajinu

  • Vraťme světlo a elektrickou energii tam, kde jsou nejvíc potřeba. Rozsviťte s námi světla na operačních sálech a pomozte zachraňovat životy.

  • Aktuálně vybíráme na instalace solární elektrárny v Centrální nemocnici v Sumách. Svým příspěvkem nyní vrátit světlo a energii do nemocnice v Sumách, kde žije přes čtvrt milionu lidí. Tamní lékaři provedli v roce 2022 přes 7000 operací, z toho 4000 urgentních. Solární panely zde vyprodukují dostatek energie k tomu, aby zajistily fungování všech tří operačních jednotek.

Zachraňme zástupkyně*ce občanské
společnosti v Ukrajině

CHCI POMOCT

 

Slunce pro Ukrajinu

CHCI POMOCT

 

Klademe důraz na prosazování hodnot lidských práv, ochrany životního prostředí a práv zvířat. Místní iniciativy podporujeme formou konzultací i finančně. Sdílíme zkušenosti, které NESEHNUTÍ posbíralo za léta práce na kampaních vedoucích k systémovým změnám.

Už 118 iniciativ s námi spolupracovalo na jižním Kavkaze a v Ukrajině.

Dle naší zkušenosti mohou být občanské kampaně efektivním nástrojem pro prosazení a ochranu lidských práv a zvýšení transparentnosti státní správy v dané zemi.

Pomáháme občanských iniciativám v jejich cestě za dosažením dlouhodobých systémových změn. Facilitujeme plánování občanských kampaní, děláme průběžný koučink a konzultace v průběhu těchto kampaní. Spolupracujeme s expertkami a experty na daná témata a vzděláváme.

Podpořte odhodlané občany na jejich cestě iniciativy!

Zasazujeme se za angažovanou a
demokratickou společnost.

Zaséváme myšlenky angažované společnosti skrze vzdělávací semináře a akce jako je Škola občanské angažovanosti. Vytváříme prostor pro sdílení zkušeností iniciativ z jižního Kavkazu, Ukrajiny a střední Evropy na nehierarchických konferencích takzvaných BarCampech.

Organizujeme studijní cesty pro zástupkyně a zástupce podporovaných iniciativ z jižního Kavkazu nebo Ukrajiny. V Česku mají možnost načerpat zkušenosti a získat nové kontakty.

Podpora ázerbájdžánských politických vězňů

Ázerbájdžán patří k nejméně svobodným zemím v postsovětském prostoru. Zdejší diktátorský režim prezidenta Ilhama Alijeva se vyznačuje manipulací voleb, potlačováním základních lidských práv a svobod a systematickou perzekucí svých názorových odpůrců.

V roce 2014 ázerbájdžánské úřady značně zesílily tlak na nevládní organizace a ve vězení se tak mezi jinými ocitli dva lidskoprávní aktivisté – Rasul Džafarov a Intigam Alijev. Ve vykonstruovaných procesech byl Džafarov, který dlouhodobě upozorňoval na porušování lidských práv ve své zemi odsouzen na 6,5 roku vězení. Intigam Alijev podal kolem 200 podnětů k Evropského soudu pro lidská práva a byl za to odsouzen na 7,5 roku vězení.

Jak jsme pomohli

V reakci na bezútěšnou situaci NESEHNUTÍ společně s dalšími organizacemi v roce 2014 spustilo kampaň usilující o propuštění těchto aktivistů. V rámci kampaně NESEHNUTÍ uspořádalo množství veřejných akcí, včetně happeningu před ambasádou Ázerbájdžánu v Praze či sérii besed, sbíralo podpisy pod dopis adresovaný ázerbájdžánskému prezidentovi a uskutečnilo řadu advokačních setkání k tématu s českými politiky.

V důsledku sílícího mezinárodního tlaku a kampaní občanských organizací byli nakonec v roce 2016 Intigam Alijev i Rasul Džafarov z vězení propuštěni.

Play Video

Podpořili jsme občanskou iniciativu Green Armenia

Organizace Green Armenia podpořená NESEHNUTÍm v letech 2019-2020 se věnovala monitoringu rudných odkališť po celé Arménii a mobilizací obyvatel*ek zasažených těžbou k požadování kompenzací za způsobenou újmu. Podívejte se na unikátní záběry těchto odkališť.