Tisková zpráva - 16.4.2014

Zastavte vývoz zbraní do Egypta, vyzvaly evropské organizace české ministry

Zastavte vývoz zbraní do Egypta, vyzvaly evropské organizace české ministry

Česká republika se chystá povolit prodej 29 tisíc pistolí CZ-75 a 10 milionů kusů munice kalibru 9 mm egyptské policii. Děje se tak i přes soustavné porušování lidských práv ze strany egyptských orgánů vůči vlastnímu obyvatelstvu – byl to právě zásah egyptských policejních sil proti táborům Muslimského bratrstva dne 14.srpna, po kterém zůstalo několik stovek mrtvých demonstrantů. V reakci na tyto události se Evropská unie rozhodla vývoz zbraní do Egypta zastavit a tehdy tak učinila i Česká republika. Dnes však chce ČR vývoz zbraní do této země znovu obnovit, přitom sama přiznala dlouhodobě neuspokojivý stav ochrany lidských práv v Egyptě, a to na půdě Rady OSN pro lidská práva. NESEHNUTÍ se proto spolu s dalšími evropskými nevládními organizacemi obhajující lidská práva obrací na ministra průmyslu a obchodu a ministra zahraničních věcí s výzvou aby tento vývoz zavčas zastavili.

V Egyptě probíhá soustavné porušování lidských práv ze strany vládních orgánů – je omezováno právo shromažďovat se, neozbrojené demonstrace jsou násilně rozháněny, množí se útoky na lidskoprávní organizace, jsou vězněni novináři, vyplývá tak ze zpráv mezinárodních lidskoprávních organizací [1]. Neuspokojivý stav lidských práv v zemi přitom přiznala v nedávné době i Česká republika, když se na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva připojila spolu s dalšími 26 státy ke stanovisku vyjadřujícímu znepokojení nad stavem lidských práv v Egyptě. Ve stanovisku se doslovně píše: „Vyjadřujeme znepokojení nad omezováním práv na pokojné shromažďování, svobodu projevu, sdružování a nad nepřiměřeným použitím smrtících prostředků ze strany egyptských bezpečnostních složek proti demonstrujícím, které vedlo k velkému množství úmrtí a zranění“. Dopis dále obsahuje výzvu k okamžitému nezávislému vyšetření incidentů, při kterých umírali demonstrující. [2]

„Vyznívá to velmi pokrytecky když Česká republika na jedné straně vyjadřuje znepokojení nad stavem lidských práv v Egyptě a na druhé straně zase povoluje vývoz zbraní jeho represivním složkám“ upozorňuje Peter Tkáč z NESEHNUTÍ na to, že je důležité, aby byla zahraniční politika ČR konzistentní s politikou obchodní a dodává: „Nesmíme vyzbrojovat režimy, které zároveň kritizujeme za porušování lidských práv – přednost před ekonomickým profitem zbrojovek musí mít ochrana lidských práv“.

Zodpovědnost za udělování licencí na vývoz zbraní z České republiky leží na Ministerstvu průmyslu a obchodu, to ale musí získat kladné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, které v něm zohledňuje lidskoprávní aspekt zakázky a také dodržování mezinárodních závazků. NESEHNUTÍ se proto spolu s dalšími lidskoprávními organizacemi z ČR, Slovenska, Švýcarska, Německa, Nizozemí a Velké Británie rozhodlo obrátit otevřeným dopisem na ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka s výzvou k zastavení vývozu českých pistolí a munice do Egypta.

Plánovaný vývoz je podle všeho rovněž v rozporu s dalším důležitým dokumentem EU a to se Společným postojem rady 2008/944/SZBP, konkrétně s druhým kritériem Článku 1, kde se, podobně jako ve Stanovisku EU k Egyptu, uvádí, že členské státy EU: „zamítnou vývozní licenci, jestliže existuje zřejmé riziko, že vojenské technologie nebo vojenský materiál, které mají být vyvezeny, mohou být použity pro vnitřní represi“[3].

Kontakty:

Peter Tkáč, NESEHNUTÍ, 736 704 785, peter@nesehnuti.cz, twitter: PetoTkac

Příloha:

Otevřený dopis ze dne 16. 4. 2014 (PDF)

Poznámky:

[1] Amnesty International — Egypt three years on, wide scale repression continues unabated

[2] Permanent Mission to the UN in Geneva, Ministry of Foreign Affairs of Denmark: Denmark and 26 other countries addresses human rights situation in Egypt at HRC25

[3] Společný postoj Rady EU (PDF) 

Otevřený dopis a výzvu dále podporují:

Česká republika:

ADEPTTs – Advanced Development Technologies

Aliance žen s rakovinou prsu

 Aliance - logo

 

 

 

 

 

Česká ženská lobby – síť organizací hájících práva žen v České republice

logo-CZL_male

 

 

 

 

 

Ekumenická akademie

EA_logo

 

 

 

 

 

EUROSOLAR

Eurosolar_logo

 

 

 

 

 

 

 

Fórum 50 %

logo_forum50

 

 

 

 

Iniciativa ProAlt, iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

ProAltFinal.indd

 

 

 

 

 

Social Watch

sw

 

 

 

 

Svět bez válek a násilí

logo-svet-bez-valek-orez

 

 

 

 

 

Německo:

Ohne Rüstung Leben

logo_orl

 

 

 

 

 

Nizozemsko:

Campagne tegen Wapenhandel

enveloppennieuwzondertekst

 

 

 

 

 

Slovensko:

Arms Watch Slovensko

Inštitút ľudských práv

logo cierne web s bodkou3

 

 

 

 

Švýcarsko:

GSoA – Gruppe für eine Schweiz ohne Armee

gsoa

 

 

 

 

 

Velká Británie:

Campaign Against Arms Trade

CAAT_Logo

 

 

 

 

 

Náhledová fotografie: TTC Press Images (flickr), licence Creative Commons BY-SA 2.0