Skip to main content

Taková pestrost, tolik odbornosti, radost plénovat.

Koordinátor mediální komunikace

Marek Hadrbolec

Ačkoliv jsem vystudoval Mediální studia a žurnalistiku, tak jako Koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ dnes namísto v redakci stojím na druhém konci komunikační linky. Při své práci udržuji a rozvíjím kontakty s novináři a dohlížím na mediální výstupy jednotlivých programů NESEHNUTÍ. Jsem jim také oporou při snaze komunikovat své aktivity nejen směrem k médiím, ale i přímo k široké veřejnosti. Díky tomu mám jedinečnou možnost zviditelňovat zajímavá a podstatná témata, kterým se naše programy věnují, a která jsou mi navíc osobně blízká. V NESEHNUTÍ působím od jara 2021. Komunikaci a psaní se věnuji také ve svém volném čase, kdy píšu zejména o hudbě.
Koordinátor programu Cesta iniciativy (externí spolupracovník)

Jaromír Němec

Vystudoval jsem sociologii na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jsem v Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic jako personalista a vedoucí kanceláře, posléze jako organizační ředitel. Spolupracuji s NESEHNUTÍm a dalšími organizacemi jako nezávislý facilitátor
a podílím se na vytváření plánů kampaní
a strategických plánů občanských iniciativ v České republice, na jižním Kavkaze a v Ukrajině. Od roku 2015 s NESEHNUTÍm intenzivněji spolupracuji na podpoře občanských iniciativ a nezávislých médií na jižním Kavkaze a v Ukrajině, formou podpory při plánování, předávání zahraničních zkušeností či pořádání vzdělávacích akcí. Mezi mé záliby patří sledování filmů a seriálů, stolní tenis, četba, tabulky a hraní her se svými třemi syny.
Spolupracovnice programu Cesta iniciativy

Pavla Hofmeisterová

Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala obor Sociální antropologie a momentálně zde dokončuji studium oboru Mezinárodní vztahy.
V NESEHNUTÍ jsem působila několik let jako dobrovolnice v redakční radě tištěného čtvrtletníku o migraci a lidských právech PŘES. Od roku 2014 zde pracuji jako koordinátorka ukrajinských aktivit. V soukromém, akademickém i pracovním životě mne fascinuje východní a jihovýchodní Evropa, z níž je mému srdci nejbližší právě Ukrajina. Baví mne cestování, při kterém se mohu seznámit
s novými lidmi, a vědomostní hry. Když na mě přijde introvertní nálada, ráda se zavřu s knihou od Stephana Kinga.
Členka programu Občanské oko a personálního týmu

Denisa Morongová

Postupným poznáváním a pojmenováváním svých hodnotových priorit jsem se přes studium žurnalistiky a Erasmus v Berlíně dostala k sociální a kulturní ekologii, kterým jsem se věnovala na pražské Fakultě humanitních studií UK. Dlouhodobě tíhnu k problematice urbánního života v kontextu udržitelnosti. Chci žít ve městě tak, aby tu po mně (a po nás všech) nezůstal bordel. Po zkušenostech s pendlováním mezi Prahou a Berlínem se mým stěžejním tématem stala udržitelná městská mobilita, především pěší a cyklistická doprava – auta do měst nepatří! Zajímá mě ale také genderově senzitivní plánování a participace. Rok jsem pracovala v berlínské cykloneziskovce, poté jsem se rozhodla pro změnu a přestěhovala se do Brna. V NESEHNUTÍ působím od února 2021 v programu Občanské oko, kde mám na starost především koordinaci projektu Erasmus+ Together for the Climate.
Účetní

Miroslava Janů

V NESEHNUTÍ pracuji jako účetní. Vystudovala jsem účetnictví a daně, ale pracovat v korporátním prostředí mi nedávalo smysl. Proto jsem začala hledat práci někde, kde bych mohla alespoň trochu přispět k lepšímu světu. Nejprve jsem si nebyla jistá, jakým směrem se vydat a v jaké oblasti neziskového sektoru hledat. Když jsem ale narazila na NESEHNUTÍ, hned mě zaujala zejména šíře témat, kterým se organizace věnuje. Bylo mi jasné, že tady chci pracovat. Mám ráda pozitivní přístup k životu, svou rodinu, zvířata, jógu, meditaci, knížky, chození na túry a poznávání nových míst a lidí. Ráda s lidmi mluvím a vnímám jejich energii.
Finanční koordinátorka

Martina Krošová

V NESEHNUTÍ pracuji jako finanční koordinátorka. Společně s finančním týmem se starám o finance organizace, podílím se na tvorbě rozpočtů, finanční koordinaci a administraci projektů.
Když jsem v roce 2012 přišla do Brna, hned moje první kroky vedly do NESEHNUTÍ. Tam jsem se zapojila do iniciativní skupiny Za práva zvířat a dobrovolničila v knihovně. U toho jsem vystudovala sociologii, sociální antropologii a environmentální studia, a následně pracovala jako grantová fundraiserka pro vědecké i neziskové projekty. Také jsem byla součástí různých iniciativ bojujících za práva zvířat nebo sociální a klimatickou spravedlnost. V roce 2022 jsem se připojila k finančnímu týmu NESEHNUTÍ.
Ráda chodím do hor, do knihoven a do hospod. Mám radost z vlaků, knížek, všemožných kulturních akcí, objevování podivností a učení se dovednostem i nedovednostem všeho druhu.
Členka týmu Občanské oko

Barbora Kosinová

Vystudovala jsem portugalštinu a francouzštinu na Masarykově univerzitě, osud mě pak ale zavál do Tří Ocásků a díky tomu i do NESEHNUTÍ. Pracuji v programu Občanské oko, kde se zabývám tématem ochrany přírody na úrovni měst a obcí a posilováním občanské participace primárně na lokální úrovni. Mým srdcovým tématem je udržitelná mobilita ve městech, s důrazem na regulaci individuální automobilové dopravy ve prospěch pěší a cyklo dopravy. Další mojí srdcovkou jsou práva takzvaných hospodářských zvířat, kterým se věnuji v dobrovolnické skupině NESEHNUTÍ Za práva zvířat. Podílíme se například na celoevropské kampani Konec doby klecové za zákaz klecových chovů. Vedeme také kampaň Pestré jídelny za změnu školního stravování.
Ve volném čase se ráda pěšky nebo na kole toulám přírodou spolu s psíčkem, fotím na film, kreslím, maluju nebo lelkuju podle toho, na co mám zrovna náladu.
Členka týmu F*ÉRA

Nika Mazániková

Na Masarykově univerzitě jsem studovala psychologii v kombinaci s genderovými studii,
na Univerzitě Karlově pak genderová studia
v magisterském stupni. Celoživotně se zabývám propojováním psychologie a jiných pomáhajících profesí s feministickou perspektivou a také psychologií publika v online prostoru.
V NESEHNUTÍ působím jako koordinátorka propagačních aktivit se zaměřením právě na sociální sítě a plánování online kampaní
a zároveň jsem členkou týmu F*ÉRA, který
se snaží prostřednictvím vzdělávacích, kampaňových a dalších aktivit spoluvytvářet prostor pro změnu stereotypních představ nejen o roli žen a mužů ve společnosti. Má profese je mi koníčkem, kromě toho jsem však nadšenou cestovatelkou, chodkyní, pěstitelkou a obdivovatelkou rostlin všeho druhu
v souladu s filozofií permakultury.
Členka týmu Společně k rozmanitosti

Anna Demchuk

Pocházím z Ukrajiny, kde jsem se naučila, že
v boji za spravedlnost a rovnost je potřeba být slyšet. První aktivistické zkušenosti jsem získala už ve školce, kde jsem prováděla osvětovou kampaň o tom, že Lenin není hodný dědeček všech sovětských děti. Postsovětská Ukrajina
a socialistická Lybie, kde jsem pobývala rok
a půl, jen upevnily mou aktivní a kritickou pozici.
K mému prvnímu setkání s NESEHNUTÍM došlo na Fakultě sociálních studií, kde jsem studovala Mezinárodní vztahy, a kde spolužáci
z Bezpečnostních studií označovali kampaň proti vývozu zbraní za naivní pošetilost. Pro mě to ale bylo setkání osudové, díky kterému jsem se na několik let zapojila jako dobrovolnice do nejrůznějších lidskoprávních kampaní. Po
6 letech gastroaktivismu ve Třech ocáscích jsem se nakonec rozhodla své zkušenosti profesionalizovat. Nejvíce mě baví dělat osvětu
a inspirovat lidi ke změnám, po kterých budou spokojenější sami se sebou a aktivní ve svých vlastních životech.
Člen programu Cesta iniciativy

Milan Štefanec

Podílím se na aktivitách NESEHNUTÍ na podporu občanských a grassrootových iniciativ jak v ČR (Občanské oko), tak v zahraničí (Cesta iniciativy),
a na prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech. V minulosti jsem koordinoval vzdělávací projekt Česko-Slovenská škola občanské iniciativy. Pracuji i ve skupině Odzbrojovka a zastupuji NESEHNUTÍ v koalicích Social Watch a Česko proti chudobě. Na začátku devadesátých let jsem byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí Duha. Pracoval jsem ale také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic v v nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 jsem spoluzakládal NESEHNUTÍ. Jsem také členem Amnesty International. Rád cestuji stopem především po zemích Balkánu, Kavkazu, střední Asie a Afriky.
Členka programu F:éra

Zuzana Martanovič

Vystudovala jsem slovenský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Prešovské univerzity, a později si k tomu přidala ještě sociální antropologii, gender studies a navazující magisterskou sociologii na Masarykově univerzitě. V rámci praxe jsem začala pracovat v neziskovém sektoru a aktivně se věnovat tématům genderové rovnosti. V NESEHNUTÍ pracuji v programu F:éra jako administrativní koordinátorka. Ve volném čase se, pokud zrovna necestuji po Evropě, věnuji svým dvěma kočkám, čtení komixů a kreslení.
Člen technického týmu

Jakub Kriš

Členka programu F:éra

Barbora Veselá

Péče o dárkyně*ce / Dobrovolník programu Cesta iniciativy (Ukrajina)

Robert Vlček

Do NESEHNUTÍ jsem nastoupil v září 2020 a na starost mám především péči o dárkyně a dárce. Jako člen kolektivu Food not Bombs jsem již dříve s NESEHNUTÍM spolupracoval, konkrétně s iniciativou Odzbrojovka na antimilitaristických aktivitách a kampaních proti zbrojařskému veletrhu IDET. V současné se době se jako dobrovolník angažuji v ukrajinském týmu programu Cesta iniciativy. Mimo NESEHNUTÍ působím jako koordinátor právního týmu klimatického hnutí Limity jsme my a podílím se na chodu kulturně-komunitního centra Sibiř v Husovicích. Pomáhám také aktivistickým kolektivům či neziskovým organizacím se vzděláváním v různých oblastech, především bezpečnosti, právního minima, vyjednávání či deeskalace. Mým velkým koníčkem jsou knihy a deskové hry a jsem spoluautorem satirické stolní hry Čtveráček.
Koordinátorka kampaně Pestré jídelny

Anna Neumannová

Vystudovala jsem obor Rekreologie
se zaměřením na zdravý životní styl na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté jsem jako koordinátorka odpoledních a lektorka pohybových aktivit pracovala na základní škole. Od roku 2008 jsem dobrovolnicí a aktivistkou organizace Greenpeace.
S NESEHNUTÍM spolupracuji na kampani Pestré jídelny, kde spojuji své znalosti ze studií, zkušenosti ze školství i aktivistický zápal.
V kampani se snažíme rozhoupat stojaté vody školního stravování a vnést do něj aktuální výživová doporučení.
Čas trávím prací, péčí o dceru, procházkami
se psem, výlety po okolí nebo cestováním mezi jižní Moravou, Polabím a Krkonošemi. Ráda chodím za kulturou a na kafe.
Členstvo programu F*ÉRA a Občanské oko

Ado Schejbal

V NESEHNUTÍ působím v programech F*ÉRA a Občanské oko. Zajímám se o přetváření měst a obcí v klimaticky neutrální a inkluzivní sídla přívětivá ke všem entitám. Rádx skrze osvobozování sexuality a zkoumání genderových identit rozpouštím cisheteronormativní struktury a otvírám tím možnost plně prožívat a rozvíjet náš život. Klíčová je pro mě v tomto ohledu detabuizace, odpovědnost, respektující přístup a vzdělávání. Vystudovalx jsem obory Environmentální studia a Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Vnímám se jako součást klimatického hnutí, boje za rovnoprávnost a sociální spravedlnost i uctivý přístup k přírodě a mimolidským bytostem. Ve své práci se mimo jiné věnuji organizaci vzdělávacích seminářů a workshopů, psaní publikací a článků, nebo projektovému managementu. Baví mě objevovat různé druhy umění, jíst brokolici a chodit večer po ulici. Rádx vařím, levně cestuji, nebo ležím na louce a jen tak kontempluji.
Externí spolupracovník programu Cesta iniciativy, koordinátor skupiny Za práva zvířat a dobrovolník programu Občanské oko

Martin Hyťha

Působím jako externí spolupracovník NESEHNUTÍ v programu Cesta iniciativy, kde se zabývám podporou občanských iniciativ na jižním Kavkaze a v Ukrajině: radíme při plánování i vedení občanských kampaní a organizujeme pro iniciativy vzdělávací akce v zemích jejich působení i v ČR. Také koordinuji iniciativní skupinu Za práva zvířat. Od roku 2000 působím v ekologickém sdružení Děti Země, kde jsem vedl řadu kampaní týkajících se dopravy, hypermarketů, velkochovů hospodářských zvířat a některých dalších témat. Vystudoval jsem obor Sociální péče na ZČU
v Plzni. Mezi mé záliby patří nezávislé cestování do zajímavých míst, literární tvorba, dobré umění všeho druhu a mnoho dalšího, neboť světová zásoba skvělých věcí k objevování a učení se je téměř nevyčerpatelná.
Grantová fundraiserka

Gabriela Juriga

Členka programu Cesta Iniciativy se zaměřením na podporu občanských inciativ na Jižním Kavkaze

Alena Marčková

Spolupracovnice programu Občanské oko

Radoslava Krylová

V NESEHNUTÍ pracuji v programu Občanské oko, jenž se věnuje rozvoji občanské angažovanosti, územnímu plánování a zlepšování životního prostředí ve městě. Vystudovala jsem environmentální studia a sociální antropologii na FSS MU a zajímá mě participace obyvatelstva na projektech týkajících se udržitelnějších měst. Dříve jsem v NESEHNUTÍ pracovala v programu Společně k rozmanitosti. Jsem členkou sociálního družstva Tři ocásci, věnuji se také facilitaci
a kvalitativnímu výzkumu. Ve volném čase zpívám, např. v kapele Trio 43.