Taková pestrost, tolik odbornosti, radost plénovat.

PR

Nika Mazániková

Na Masarykově univerzitě jsem studovala psychologii v kombinaci s genderovými studii, na Univerzitě Karlově pak genderová studia v magisterském stupni. Celoživotně se zabývám propojováním psychologie a jiných pomáhajících profesí s feministickou perspektivou a také psychologií publika v online prostoru. V NESEHNUTÍ působím jako koordinátorka propagačních aktivit se zaměřením právě na sociální sítě a plánování online kampaní a zároveň jsem členkou týmu F*ÉRA, který se snaží prostřednictvím vzdělávacích, kampaňových a dalších aktivit spoluvytvářet prostor pro změnu stereotypních představ nejen o roli žen a mužů ve společnosti. Má profese je mi koníčkem, kromě toho jsem však nadšenou cestovatelkou, chodkyní, pěstitelkou a obdivovatelkou rostlin všeho druhu v souladu s filozofií permakultury.
členka týmu Společně k rozmanitosti

Vendula Švecová

V NESEHNUTÍ pracuji v programu Společně k rozmanitosti jako koordinátorka komunitních aktivit s příchozími a dobrovolnického „buddy“ programu. Vystudovala jsem mezinárodní rozvojová studia a práva, kde jsem si zaměřovala na oblast lidských práv, migrace a azylu. Práci s příchozími se věnuji již řadu let, působila jsem v nevládních a mezinárodních organizacích v České republice i v zahraničí. S NESEHNUTÍ spolupracuji od roku 2012, kdy jsem se zapojila jako lektorka vzdělávacích programů na školách a dobrovolnice programu. Ráda cestuji, tvořím šperky. Mou srdeční záležitostí je Balkán a balkánská hudba.
koordinátor programu Cesta iniciativy (externí spolupracovník)

Jaromír Němec

Vystudoval jsem sociologii na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jsem v Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic jako personalista a vedoucí kanceláře, posléze jako organizační ředitel. Spolupracuji s NESEHNUTÍm a dalšími organizacemi jako nezávislý facilitátor a podílím se na vytváření plánů kampaní a strategických plánů občanských iniciativ v České republice, na jižním Kavkaze a v Ukrajině. Od roku 2015 s NESEHNUTÍm intenzivněji spolupracuji na podpoře občanských iniciativ a nezávislých médií na jižním Kavkaze a v Ukrajině, formou podpory při plánování, předávání zahraničních zkušeností či pořádání vzdělávacích akcí. Mezi mé záliby patří sledování filmů a seriálů, stolní tenis, četba, tabulky a hraní her se svými třemi syny.
externí spolupracovník programu Cesta iniciativy, koordinátor skupiny Za práva zvířat a dobrovolník programu Občanské oko

Martin Hyťha

Působím jako externí spolupracovník NESEHNUTÍ v programu Cesta iniciativy, kde se zabývám podporou občanských iniciativ na jižním Kavkaze a v Ukrajině: radíme jim při plánování i vedení občanských kampaní a organizujeme pro ně vzdělávací akce v zemích jejich působení i v ČR. Také koordinuji iniciativní skupinu Za práva zvířat. Od roku 2000 působím v ekologickém sdružení Děti Země, kde jsem vedl řadu kampaní týkajících se dopravy, hypermarketů, velkochovů hospodářských zvířat a některých dalších témat. Vystudoval jsem obor Sociální péče na ZČU v Plzni. Mezi mé záliby patří nezávislé cestování do zajímavých míst, literární tvorba, dobré umění všeho druhu a mnoho dalšího, neboť světová zásoba skvělých věcí k objevování a učení se je téměř nevyčerpatelná.
Členka programu Cesta Iniciativy se zaměřením na podporu občanských inciativ v Ukrajině a na jižním Kavkaze

Barbora Jelínková

Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala bakalářskou sociologii a magisterský obor Bezpečnostní a strategická studia. V NESEHNUTÍ působím v programu Cesta iniciativy, kde se podílím na aktivitách v Ukrajině a na Kavkaze. Na východ mě srdce táhne dlouhodobě – absolvovala jsem stáž v ukrajinské Oděse a moldavském Kišiněvu, spolupracovala jsem na projektech usilujících o rozvoj regionu. Fascinuje mne místní kultura, zajímám se o dynamiku rozdělených postkonfliktních společností a otázku menšin. Pokud se zrovna netoulám po blízkých i vzdálenějších končinách, ráda relaxuji s dobrou knihou a posiluji tělo i ducha jógou.
členka týmu Společně k rozmanitosti

Anna Demchuk

Pocházím z Ukrajiny, kde jsem se naučila, že v boji za spravedlnost a rovnost je potřeba být slyšet. První aktivistické zkušenosti jsem získala už ve školce, kde jsem prováděla osvětovou kampaň o tom, že Lenin není hodný dědeček všech sovětských děti. Postsovětská Ukrajina a socialistická Lybie, kde jsem pobývala rok a půl, jen upevnili mou aktivní a kritickou pozici. Vzpomínam si na moje první setkání s NESEHNUTÍm na Fakultě sociálních studii, kde jsem studovala Mezinárodní vztahy a spolužáci z bezpečnostních studií označovali kampaň proti vývozu zbrani za naivní pošetilost. Pro mně to bylo setkání osudové, díky kterému jsem se na několik zapojila jako dobrovolnice do různých lidskoprávních kampaní a aktivit. Nakonec po 6 letech gastroaktivismu ve Třech ocáscích jsem se rozhodla své zkušenosti profesionalizovat. Nejvíce mně baví dělat osvětu a inspirovat lidi ke změnám, tak aby byli spokojenější se sebou, otevření a aktivní ve vlastních životech.
členka programu Ženská práva jsou lidská práva

Eva Bartáková

Studium sociálních věd na brněnské Fakultě sociálních studií ve mne vzbudilo zájem o témata jako jsou sexismus, pay gap nebo genderově citlivé vzdělávání. Abych si rozšířila rozhledy, absolvovala jsem tříměsíční praxi v NESEHNUTÍ. V září 2018 jsem se stala členkou programu, který se zabývá genderovými tématy. Baví mě psaní, přispívala jsem do novin i do časopisů a píši do šuplíku. Miluji focení a ze všeho nejradši zachycuji svoji smečku adoptovaných koček.
spolupracovník programu Cesta iniciativy

Milan Štefanec

Podílím se na aktivitách NESEHNUTÍ na podporu občanských a grassrootových iniciativ jak v ČR (Občanské oko), tak v zahraničí (Cesta iniciativy) a na prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech. V minulosti jsem koordinoval vzdělávací projekt Česko-Slovenská škola občanské iniciativy. Pracuji i ve skupině Odzbrojovka a zastupuji NESEHNUTÍ v koalicích Social Watch a Česko proti chudobě. Na začátku devadesátých let jsem byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí Duha, pracoval jsem ale také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 jsem spoluzakládal NESEHNUTÍ. Jsem také členem Amnesty International. Rád cestuje stopem především po zemích Balkánu, Kavkazu, střední Asie a Afriky.
spolupracovnice programu Cesta iniciativy

Pavla Hofmeisterová

Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala obor Sociální antropologie a momentálně zde dokončuji studium oboru Mezinárodní vztahy. V NESEHNUTÍ jsem působila několik let jako dobrovolnice v redakční radě časopisu PŘES, čtvrtletníku o migraci a lidských právech, a od roku 2014 zde pracuji jako koordinátorka ukrajinských aktivit. V soukromém, akademickém i pracovním životě mne fascinuje východní a jihovýchodní Evropa, z níž je mému srdci nejbližší právě Ukrajina. Baví mne cestování, při kterém se mohu seznámit s novými lidmi, a vědomostní hry. Když na mě přijde introvertní nálada, ráda se zavře s knihou od Stephana Kinga.
PR, členka arménského týmu programu Cesty Iniciativy

Eva Jašková

Poté, co jsem se vrátila z roční Evropské Dobrovolné Služby (EVS) v Arménii, jsem pokračovala v navázané spolupráci s NESEHNUTÍM v podpoře arménských občanských iniciativ. Později jsem se stala součástí PR týmu organizace. Vystudovala jsem magisterské studium současného umění na UMPRUM, kde jsem se ve své konceptuální tvorbě věnovala často sociálním či enviromentálním otázkám. Od roku 2006 jsem se aktivně zapojovala jako dobrovolnice do aktivit Hnutí Duha jako členka vlčích hlídek a Amnesty International Ostrava. Vidím se členkou hnutí za klimatickou spravedlnost. Krom umění a poznávaní jiných kultur patří mezi mé zájmy cestování (dálkové trasy na kole, vlakem) a chození po horách, po opuštěných industriálních zónách, v nové divočině a sběr jedlých rostlin.
členka programu F*éra- genderově citlivé vzdělávání

Kristina Kvapilová

Vystudovala jsem obor sociologie na FSS MU. Své působení v NESEHNUTÍ jsem započala jako dobrovolnice a lektorka workshopů pro základní a střední školy na témata partnerských vztahů a genderových stereotypů v reklamách. Od začátku roku 2018 jsem v NESEHNUTÍ působila jako koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic, nyní jsem členkou programu F*éra. Ve svém volném čase ráda projíždím večerním městem na kole, čtu knížky a flákám se s přáteli.
členka týmu F*éra

Petra Havlíková

Vystudovala jsem genderová studia, sociologii a divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně. V NESEHNUTÍ pracuji pro program F*ÉRA, ve kterém působím již od roku 2008. V NESEHNUTÍ se věnuji zejména tématu sexismu ve veřejném prostoru. Reprezentuji NESEHNUTÍ v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Dobrovolně se také zabývám transparentností kulturní politiky na lokální úrovni.
spolupracovnice programu Občanské oko

Radoslava Krylová

V NESEHNUTÍ pracuji v programu Občanské oko, jenž se věnuje rozvoji občanské angažovanosti, územnímu plánování a zlepšování životního prostředí ve městě. Vystudovala jsem environmentální studia a sociální antropologii na FSS MU a zajímá mě participace obyvatelstva na projektech týkajících se udržitelnějších měst. V NESEHNUTÍ jsem dříve pracovala v programu Společně k rozmanitosti. Jsem členkou sociálního družstva Tři ocásci, věnuji se také facilitaci a kvalitativnímu výzkumu. Ve volném čase zpívám, např. v kapele Trio 43.