Skip to main content

Taková pestrost, tolik odbornosti, radost plénovat.

Koordinátor mediální komunikace

Marek Hadrbolec

Ačkoliv jsem vystudoval Mediální studia
a žurnalistiku, tak jako Koordinátor mediální komunikace nesehnutí dnes namísto v redakci stojím spíš na druhém konci komunikační linky. Při své práci udržuji a rozvíjím kontakty
s novináři a dohlížím na mediální výstupy jednotlivých programů NESEHNUTÍ. Jsem jim také oporou při snaze komunikovat své aktivity nejen směrem k médiím, ale i přímo k široké veřejnosti. Díky tomu mám jedinečnou možnost zviditelňovat zajímavá a podstatná témata, kterým se naše programy věnují, a která jsou mi navíc osobně blízká. V NESEHNUTÍ působím od jara 2021. Komunikaci a psaní se věnuji také ve svém volném čase, kdy píšu zejména o hudbě.
Koordinátor programu Cesta iniciativy (externí spolupracovník)

Jaromír Němec

Vystudoval jsem sociologii na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jsem v Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic jako personalista a vedoucí kanceláře, posléze jako organizační ředitel. Spolupracuji s NESEHNUTÍm a dalšími organizacemi jako nezávislý facilitátor
a podílím se na vytváření plánů kampaní
a strategických plánů občanských iniciativ v České republice, na jižním Kavkaze a v Ukrajině. Od roku 2015 s NESEHNUTÍm intenzivněji spolupracuji na podpoře občanských iniciativ a nezávislých médií na jižním Kavkaze a v Ukrajině, formou podpory při plánování, předávání zahraničních zkušeností či pořádání vzdělávacích akcí. Mezi mé záliby patří sledování filmů a seriálů, stolní tenis, četba, tabulky a hraní her se svými třemi syny.
spolupracovník programu F:éra

Eva Čivrná

S NESEHNUTÍm jsem se poprvé setkala při své praxi v rámci studia genderových studií na Fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity, kde také studuji sociální antropologii. Od roků 2019 pak působím v NESEHNUTÍ v programu F:éra. Zabývám se hlavně tématy jako jsou genderové identity, sexuální výchova a partnerské vztahy.
V rámci studia se pak věnuji sociologii medicíny
a zaměřuji se na téma duševního zdraví.
Ve volném čase vyšívám, vytvářím grafiky nebo pěstuji pokojové rostliny.
Členka týmu Občanské oko

Barbora Kosinová

Vystudovala jsem portugalštinu a francouzštinu na Masarykově univerzitě, osud mě pak ale zavál do Tří Ocásků a díky tomu i do NESEHNUTÍ. Pracuji v programu Občanské oko, kde se zabývám tématem ochrany přírody na úrovni měst a obcí a posilováním občanské participace primárně na lokální úrovni. Mým srdcovým tématem je udržitelná mobilita ve městech, s důrazem na regulaci individuální automobilové dopravy ve prospěch pěší a cyklo dopravy. Další mojí srdcovkou jsou práva takzvaných hospodářských zvířat, kterým se věnuji v dobrovolnické skupině NESEHNUTÍ Za práva zvířat. Podílíme se například na celoevropské kampani Konec doby klecové za zákaz klecových chovů. Vedeme také kampaň Pestré jídelny za změnu školního stravování.
Ve volném čase se ráda pěšky nebo na kole toulám přírodou spolu s psíčkem, fotím na film, kreslím, maluju nebo lelkuju podle toho, na co mám zrovna náladu.
Členka týmu Společně k rozmanitosti

Vendula Švecová

V NESEHNUTÍ pracuji v programu Společně
k rozmanitosti jako koordinátorka komunitních aktivit s příchozími a dobrovolnického „buddy“ programu. Vystudovala jsem mezinárodní rozvojová studia a práva, kde jsem se zaměřovala na oblast lidských práv, migrace
a azylu. Práci s příchozími se věnuji již řadu let, působila jsem v nevládních a mezinárodních organizacích v České republice i v zahraničí.
S NESEHNUTÍ spolupracuji od roku 2012, kdy jsem se zapojila jako lektorka vzdělávacích programů na školách a dobrovolnice. Ráda cestuji, tvořím šperky. Mou srdeční záležitostí je Balkán a balkánská hudba.
Spolupracovnice programu Cesta iniciativy

Pavla Hofmeisterová

Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala obor Sociální antropologie a momentálně zde dokončuji studium oboru Mezinárodní vztahy.
V NESEHNUTÍ jsem působila několik let jako dobrovolnice v redakční radě tištěného čtvrtletníku o migraci a lidských právech PŘES. Od roku 2014 zde pracuji jako koordinátorka ukrajinských aktivit. V soukromém, akademickém i pracovním životě mne fascinuje východní a jihovýchodní Evropa, z níž je mému srdci nejbližší právě Ukrajina. Baví mne cestování, při kterém se mohu seznámit
s novými lidmi, a vědomostní hry. Když na mě přijde introvertní nálada, ráda se zavřu s knihou od Stephana Kinga.
Externí spolupracovník programu Cesta iniciativy, koordinátor skupiny Za práva zvířat a dobrovolník programu Občanské oko

Martin Hyťha

Působím jako externí spolupracovník NESEHNUTÍ v programu Cesta iniciativy, kde se zabývám podporou občanských iniciativ na jižním Kavkaze a v Ukrajině: radíme při plánování i vedení občanských kampaní a organizujeme pro iniciativy vzdělávací akce v zemích jejich působení i v ČR. Také koordinuji iniciativní skupinu Za práva zvířat. Od roku 2000 působím v ekologickém sdružení Děti Země, kde jsem vedl řadu kampaní týkajících se dopravy, hypermarketů, velkochovů hospodářských zvířat a některých dalších témat. Vystudoval jsem obor Sociální péče na ZČU
v Plzni. Mezi mé záliby patří nezávislé cestování do zajímavých míst, literární tvorba, dobré umění všeho druhu a mnoho dalšího, neboť světová zásoba skvělých věcí k objevování a učení se je téměř nevyčerpatelná.
Členka programu Cesta Iniciativy se zaměřením na podporu občanských inciativ v Ukrajině a na jižním Kavkaze

Barbora Jelínková

Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala bakalářskou sociologii a magisterský obor Bezpečnostní a strategická studia. V NESEHNUTÍ působím v programu Cesta iniciativy, kde se podílím na aktivitách v Ukrajině a na Kavkaze. Na východ mě srdce táhne dlouhodobě – absolvovala jsem stáž v ukrajinské Oděse a moldavském Kišiněvu, a spolupracovala jsem na projektech usilujících o rozvoj regionu. Fascinuje mne místní kultura, zajímám se o dynamiku rozdělených postkonfliktních společností a otázku menšin. Pokud se zrovna netoulám po blízkých
i vzdálenějších končinách, ráda relaxuji s dobrou knihou a posiluji tělo i ducha jógou.
Koordinátorka propagačních aktivit NESEHNUTÍ a členka týmu F*ÉRA

Nika Mazániková

Na Masarykově univerzitě jsem studovala psychologii v kombinaci s genderovými studii,
na Univerzitě Karlově pak genderová studia
v magisterském stupni. Celoživotně se zabývám propojováním psychologie a jiných pomáhajících profesí s feministickou perspektivou a také psychologií publika v online prostoru.
V NESEHNUTÍ působím jako koordinátorka propagačních aktivit se zaměřením právě na sociální sítě a plánování online kampaní
a zároveň jsem členkou týmu F*ÉRA, který
se snaží prostřednictvím vzdělávacích, kampaňových a dalších aktivit spoluvytvářet prostor pro změnu stereotypních představ nejen o roli žen a mužů ve společnosti. Má profese je mi koníčkem, kromě toho jsem však nadšenou cestovatelkou, chodkyní, pěstitelkou a obdivovatelkou rostlin všeho druhu
v souladu s filozofií permakultury.
Členka týmu Společně k rozmanitosti

Anna Demchuk

Pocházím z Ukrajiny, kde jsem se naučila, že
v boji za spravedlnost a rovnost je potřeba být slyšet. První aktivistické zkušenosti jsem získala už ve školce, kde jsem prováděla osvětovou kampaň o tom, že Lenin není hodný dědeček všech sovětských děti. Postsovětská Ukrajina
a socialistická Lybie, kde jsem pobývala rok
a půl, jen upevnily mou aktivní a kritickou pozici.
K mému prvnímu setkání s NESEHNUTÍM došlo na Fakultě sociálních studií, kde jsem studovala Mezinárodní vztahy, a kde spolužáci
z Bezpečnostních studií označovali kampaň proti vývozu zbraní za naivní pošetilost. Pro mě to ale bylo setkání osudové, díky kterému jsem se na několik let zapojila jako dobrovolnice do nejrůznějších lidskoprávních kampaní. Po
6 letech gastroaktivismu ve Třech ocáscích jsem se nakonec rozhodla své zkušenosti profesionalizovat. Nejvíce mě baví dělat osvětu
a inspirovat lidi ke změnám, po kterých budou spokojenější sami se sebou a aktivní ve svých vlastních životech.
Členka programu F:éra

Eva Colledani

Studium sociálních věd na brněnské Fakultě sociálních studií ve mne vzbudilo zájem o témata jako jsou sexismus, pay gap nebo genderově citlivé vzdělávání. Abych si rozšířila rozhledy, absolvovala jsem tříměsíční praxi v NESEHNUTÍ. V září 2018 jsem se pak stala členkou programu, který se zabývá genderovými tématy. Baví mě psaní, přispívala jsem do novin i do časopisů a píši do šuplíku. Miluji focení a ze všeho nejradši zachycuji svoji smečku adoptovaných koček.
Člen programu Cesta iniciativy

Milan Štefanec

Podílím se na aktivitách NESEHNUTÍ na podporu občanských a grassrootových iniciativ jak v ČR (Občanské oko), tak v zahraničí (Cesta iniciativy),
a na prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech. V minulosti jsem koordinoval vzdělávací projekt Česko-Slovenská škola občanské iniciativy. Pracuji i ve skupině Odzbrojovka a zastupuji NESEHNUTÍ v koalicích Social Watch a Česko proti chudobě. Na začátku devadesátých let jsem byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí Duha. Pracoval jsem ale také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic v v nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 jsem spoluzakládal NESEHNUTÍ. Jsem také členem Amnesty International. Rád cestuji stopem především po zemích Balkánu, Kavkazu, střední Asie a Afriky.
Členka programu F:éra

Zuzana Martanovič

Vystudovala jsem slovenský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Prešovské univerzity, a později si k tomu přidala ještě sociální antropologii, gender studies a navazující magisterskou sociologii na Masarykově univerzitě. V rámci praxe jsem začala pracovat v neziskovém sektoru a aktivně se věnovat tématům genderové rovnosti. V NESEHNUTÍ pracuji v programu F:éra jako administrativní koordinátorka. Ve volném čase se, pokud zrovna necestuji po Evropě, věnuji svým dvěma kočkám, čtení komixů a kreslení.
Členka programu Společně k rozmanitosti

Hana Syslová

Již od dětství jsem toužila objevovat
a prozkoumávat, co se kolem mě děje. A snad právě to mě přivedlo ke studiu Sociologie
a Politologie na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. Kromě diplomu jsem si
ze studia odnesla touhu využít nabyté vědomosti v praxi a měnit tak svět k lepšímu. V NESEHNUTÍ působím s drobnými přestávkami od roku 2010,
a to hlavně proto, že zde mohu aspoň s některými problémy, které vnímám, něco sama dělat,
a přispívat tak k jejich řešení. V NESEHNUTÍ se dlouhodobě věnuji práci s mládeží především skrze vzdělávání v tématech migrace, identity
a extremismu, a skrze volnočasové aktivity typu příměstských táborů a kreativních workshopů
a soutěží. Také zastupuji NESEHNUTÍ v Konsorciu nevládních organizací. Ve volném čase se věnuji rodině, se kterou nejradši chodíme na výlety, hrajeme deskové hry a napodobujeme mluvu
z japonského divadla Kjógen.
Členka programu Občanské oko

Denisa Morongová

Postupným poznáváním a pojmenováváním svých hodnotových priorit jsem se přes studium žurnalistiky a Erasmus v Berlíně dostala k sociální a kulturní ekologii, kterým jsem se věnovala na pražské Fakultě humanitních studií UK. Dlouhodobě tíhnu k problematice urbánního života v kontextu udržitelnosti. Chci žít ve městě tak, aby tu po mně (a po nás všech) nezůstal bordel. Po zkušenostech s pendlováním mezi Prahou a Berlínem se mým stěžejním tématem stala udržitelná městská mobilita, především pěší a cyklistická doprava – auta do měst nepatří! Zajímá mě ale také genderově senzitivní plánování a participace. Rok jsem pracovala v berlínské cykloneziskovce, poté jsem se rozhodla pro změnu a přestěhovala se do Brna. V NESEHNUTÍ působím od února 2021 v programu Občanské oko, kde mám na starost především koordinaci projektu Erasmus+ Together for the Climate.
Členka programu Cesta Iniciativy se zaměřením na podporu občanských inciativ na Jižním Kavkaze

Alena Marčková

Péče o dárkyně a dárce

Robert Vlček

Do NESEHNUTÍ jsem nastoupil v září 2020 a na starost mám péči o dárkyně a dárce. Jako člen kolektivu Food not Bombs jsem již dříve
s NESEHNUTÍM spolupracoval, konkrétně
s iniciativní skupinou Odzbrojovka na antimilitaristických aktivitách a kampaních proti zbrojařskému veletrhu IDET. Jako koordinátor právní skupiny se angažuji také
v klimatickém hnutí Limity jsme my. V minulosti jsem se věnoval vzdělávacím aktivitám, a to především v oblastech plýtvání jídlem
s iniciativou Paběrkování po brněnsku, IT bezpečnosti a právního minima pro aktivistické kolektivy. Mým velkým koníčkem jsou knihy
a deskové hry a jsem autorem satirické stolní hry Čtveráček.
Členka týmu Společně k rozmanitosti

Tereza Daňková

V NESEHNUTÍ jsem členkou programu Společně k rozmanitosti a koordinátorkou dobrovolnictva. Velkou část náplně své práce věnuji komunikaci s dobrovolníky
a dobrovolnicemi a jejich zapojení do našich aktivit. Sama jsem jako dobrovolnice
v NESEHNUTÍ začínala, a baví mě využívat tento oboustranný pohled na věc k rozvíjení spolupráce s dobrovolnictvem. Ve Společně
k rozmanitosti se v tuto chvíli věnuji vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a do budoucna je mým cílem rozvíjet vzdělávací
a lektorský potenciál NESEHNUTÍ. No a když zrovna nejsem v práci, můžete mě potkat třeba venku se psem, knihou nebo dobrým kafem.
Koordinátorka kampaně Pestré jídelny

Anna Neumannová

Vystudovala jsem obor Rekreologie
se zaměřením na zdravý životní styl na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poté jsem jako koordinátorka odpoledních a lektorka pohybových aktivit pracovala na základní škole. Od roku 2008 jsem dobrovolnicí a aktivistkou organizace Greenpeace.
S NESEHNUTÍM spolupracuji na kampani Pestré jídelny, kde spojuji své znalosti ze studií, zkušenosti ze školství i aktivistický zápal.
V kampani se snažíme rozhoupat stojaté vody školního stravování a vnést do něj aktuální výživová doporučení.
Čas trávím prací, péčí o dceru, procházkami
se psem, výlety po okolí nebo cestováním mezi jižní Moravou, Polabím a Krkonošemi. Ráda chodím za kulturou a na kafe.
Členka týmu F*éra

Petra Havlíková

Vystudovala jsem genderová studia, sociologii
a divadelní vědu na Masarykově univerzitě
v Brně. V NESEHNUTÍ pracuji pro program F*ÉRA, ve kterém působím již od roku 2008. Věnuji zejména tématu sexismu ve veřejném prostoru. Také NESEHNUTÍ reprezentuji v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Dobrovolně
se navíc zabývám transparentností kulturní politiky na lokální úrovni.
Člen programu Občanské oko

Adam Schejbal

V NESEHNUTÍ pracuji v programu Občanské oko
a jsem dobrovolníkem ve skupině Za práva zvířat. Zajímám se o přetváření měst a obcí v klimaticky neutrální a inkluzivní sídla šetrná k životnímu prostředí a přívětivá ke všem entitám. Mou prací obvykle bývá projektový management, organizace workshopů, koordinace ekoporadenství, nebo tvorba publikací či článků. Vystudoval jsem obory Environmentální studia a Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Vnímám se jako součást klimatického hnutí, boje za sociální spravedlnost, lidská práva i uctivý přístup k přírodě
a mimolidským bytostem. Baví mě objevovat různé druhy umění, jíst brokolici a chodit večer po ulici. Rád vařím, levně cestuji, nebo ležím na louce a jen tak kontempluji.
Externí spolupracovnice programu Cesty Iniciativy se zaměřením na Jižní Kavkaz (Arménie)

Eva Jašková

Poté, co jsem se vrátila z roční Evropské Dobrovolné Služby (EVS) v Arménii, jsem pokračovala v navázané spolupráci
s NESEHNUTÍM v podpoře arménských občanských iniciativ. Později jsem se stala součástí PR týmu organizace. Vystudovala jsem magisterské studium současného umění na UMPRUM, kde jsem se ve své konceptuální tvorbě věnovala často sociálním či enviromentálním otázkám. Od roku 2006 jsem se aktivně zapojovala jako dobrovolnice do aktivit Hnutí Duha jako členka vlčích hlídek a Amnesty International Ostrava. Vidím se členkou hnutí za klimatickou spravedlnost. Krom umění a poznávaní jiných kultur patří mezi mé zájmy cestování (dálkové trasy na kole, vlakem) a chození po horách, po opuštěných industriálních zónách, v nové divočině, a také sběr jedlých rostlin.
Spolupracovnice programu Občanské oko

Radoslava Krylová

V NESEHNUTÍ pracuji v programu Občanské oko, jenž se věnuje rozvoji občanské angažovanosti, územnímu plánování a zlepšování životního prostředí ve městě. Vystudovala jsem environmentální studia a sociální antropologii na FSS MU a zajímá mě participace obyvatelstva na projektech týkajících se udržitelnějších měst. Dříve jsem v NESEHNUTÍ pracovala v programu Společně k rozmanitosti. Jsem členkou sociálního družstva Tři ocásci, věnuji se také facilitaci
a kvalitativnímu výzkumu. Ve volném čase zpívám, např. v kapele Trio 43.
Člen iniciativní skupiny Odzbrojovka

Peter Tkáč

V NESEHNUTÍ som od začiatku roku 2011 až do augusta 2014 pracoval ako dobrovoľnícky koordinátor, pričom som predtým sám ako dobrovoľník niekoľko rokov pôsobil. Súčasne som pomáhal s organizáciou festivalu Týden lidských práv. Momentálne dokončujem štúdium archeológie na FF MU, zaujímám sa taktiež
o sociálnu antropológiu a sociálnu ekológiu.
V aktivistickom prostredí sa pohybujem od roku 2007, keď som sa v jedno sychravé februárové ráno spolu s ďalšími vyškriabal na bager s cieľom zabrániť mu v búraní kultúrnej pamiatky.
V súčasnosti sa v NESEHNUTÍ angažujem ako člen iniciativní skupiny Odzbrojovka.