Skip to main content

Přidej se i ty do naší dobrovolnické crew a přispěj aktivně k ochraně životního prostředí, lidských práv nebo práv zvířat. Podílej se s námi na aktivitách přispívajících ke světu beze zbraní, ke světu, kde si muži a ženy jsou opravdu rovni, ke světu, kde se lidská odlišnost stává předností, nikoliv hendikepem. Podporuj s námi zahraniční občanské iniciativy i jednotlivce a pomoz nám budovat občanskou společnost nejen u nás, ale i v zahraničí. Využij příležitost něco změnit a věnuj svůj čas tomu, na čem opravdu záleží.

Naši dobrovolníci a dobrovolnice nám pomáhají s různorodými činnostmi. Je jen na tobě, jak se v NESEHNUTÍ zapojíš! Stačí si jen vybrat:

 • překlady a korektury (AJ, RJ, ČJ);
 • psaní odborných článků a rešerší;
 • výuka workshopů pro ZŠ a SŠ různého zaměření;
 • volnočasové aktivity s rodinami příchozích (Buddy program);
 • odborné poradenství a konzultace v oblastech životního prostředí, účasti veřejnosti, stavebního zákona, sexuální výchovy či evropského práva;návrhy, sazba a grafika letáčků a plakátů, nebo třeba triček a tašek;
 • tvorba infografik;
 • fotografování a natáčení videí na našich akcích;
 • stříhání a titulkování videí;
 • pomoc s veřejnými semináři, výstavami, besedami či happeningy;
 • účast na infostáncích NESEHNUTÍ – poskytování informací, letáčků a propagačních předmětů;
 • propagace akcí, roznášení letáčků a plakátů, šíření pozvánek na akci po sociálních sítích.

Máš chuť ve svém volném čase dělat něco smysluplného? Chceš se aktivně zapojit do akcí na ochranu lidských práv, práv zvířat či životního prostředí?

Přidej se k nám!