Skip to main content

European Democracy Network

Projekt European Democracy Network (EDN) vznikl v roce 2019 za účelem společného řešení výzev, které s sebou přináší oživování nacionalismu, omezování veřejného prostoru a oslabování demokracie a lidských práv napříč evropskými státy. Síť EDN tvoří spolu s NESEHNUTÍm sedm evropských partnerských organizací: Citizens For Europe (Německo), Citizens For Europe.eu (Belgie), Nyt Europa (Dánsko), Obywatele RP (Polsko), The Hungarian Union Civil Liberties – Tasz (Maďarsko) a VoxPublic (Francie).

Evropská demokratická síť (EDN) podporuje, povzbuzuje a propojuje aktivisty, kteří stojí proti erozi demokracie, vzestupu nacionalismu a proti umlčování hlasu občanů.

Se skupinou aktivistů z celé Evropy bojujících proti změnám klimatu a za sociální spravedlnost, demokracii a lidská práva se takto pravidelně scházíme, abychom se navzájem učili, zlepšovali dovednosti v mobilizaci a prosazování našich myšlenek a v neposlední řadě posilovali nadnárodní solidaritu.

Síť European Democracy Network byla vytvořena s cílem podporovat, posilovat a propojovat aktivistky a aktivisty, kteří bojují proti erozi demokratických hodnot a základních práv a hájí politickou, sociální a klimatickou spravedlnost. EDN sdružuje dvanáct aktivistů a aktivistek  z partnerských a dalších zemí (kromě České republiky, Dánska, Francie, Maďarska, Německa a Polska a také z Turecka, Sýrie či Ukrajiny), kteří prostřednictvím vzdělávacích seminářů rozvíjejí své znalosti a schopnosti a získávají nové nástroje posilující jejich potenciál v boji za demokratičtější a inkluzivnější evropskou společnost. Na těchto seminářích aktivisté*tky sdílejí zkušenosti a aktuální témata, která řeší v jednotlivých zemích, a rozvíjejí své dovednosti v oblastech jako je bezpečná komunikace, rozvoj komunit, nenásilná občanská neposlušnost, nehierarchické řízení či zvládání stresu.