Skip to main content

European Democracy Network

Projekt European Democracy Network (EDN) vznikl v roce 2019 za účelem společného řešení výzev, které s sebou přináší oživování nacionalismu, omezování veřejného prostoru a oslabování demokracie a lidských práv napříč evropskými státy. Síť EDN tvoří spolu s NESEHNUTÍm sedm evropských partnerských organizací: Citizens For Europe (Německo), Citizens For Europe.eu (Belgie), Nyt Europa (Dánsko), Obywatele RP (Polsko), The Hungarian Union Civil Liberties – Tasz (Maďarsko) a VoxPublic (Francie).

Evropská demokratická síť (EDN) podporuje, povzbuzuje a propojuje aktivisty, kteří stojí proti erozi demokracie, vzestupu nacionalismu a proti umlčování hlasu občanů.

Se skupinou aktivistů z celé Evropy bojujících proti změnám klimatu a za sociální spravedlnost, demokracii a lidská práva se takto pravidelně scházíme, abychom se navzájem učili, zlepšovali dovednosti v mobilizaci a prosazování našich myšlenek a v neposlední řadě posilovali nadnárodní solidaritu.

Síť European Democracy Network byla vytvořena s cílem podporovat, posilovat a propojovat aktivistky a aktivisty, kteří bojují proti erozi demokratických hodnot a základních práv a hájí politickou, sociální a klimatickou spravedlnost. EDN sdružuje dvanáct aktivistů a aktivistek  z partnerských a dalších zemí (kromě České republiky, Dánska, Francie, Maďarska, Německa a Polska a také z Turecka, Sýrie či Ukrajiny), kteří prostřednictvím vzdělávacích seminářů rozvíjejí své znalosti a schopnosti a získávají nové nástroje posilující jejich potenciál v boji za demokratičtější a inkluzivnější evropskou společnost. Na těchto seminářích aktivisté*tky sdílejí zkušenosti a aktuální témata, která řeší v jednotlivých zemích, a rozvíjejí své dovednosti v oblastech jako je bezpečná komunikace, rozvoj komunit, nenásilná občanská neposlušnost, nehierarchické řízení či zvládání stresu.

Aktivisté a aktivistky se pravidelně setkávají vždy v jedné z partnerských zemí: v březnu 2019 proběhlo setkání ve Varšavě, v červnu 2019 v Berlíně, v říjnu 2019 v Budapešti a v lednu 2020 v Paříži a v září 2020 v Brně. V rámci každého setkání se uskutečňuje také veřejná síťovací událost, tzv. občanský dialog, kde se lidé zapojení do programu setkávají s dalšími mezinárodními a místními aktivisty*kami a veřejností. Tyto události jsou příležitostí pro místní obyvatele partnerských zemí setkat se se skupinou mezinárodních aktivistů*ek, seznámit se se situací v jejich zemích a sdílet zkušenosti, názory a vize týkající se různých evropských otázek.

Program koordinuje organizace Citizens For Europe gUG (CFE) a je spolufinancován Citizens For Europe.eu (CFEU) a programem Evropské komise „Evropa pro občany“. Více se o projektu můžete dozvědět zde. Video z Varšavy od maďarského Klubrádió.

How is the current pandemic influencing the activism and the life of civil society actors?

Rozhovory byly natáčeny v polovině září 2020 v Brně během mezinárodní síťovací akce spoluorganizované NESEHNUTÍm v rámci projektu EDN ( NESEHNUTI, Hnuti Duha a Citizens For Europe Berlin)

The interviews were filmed mid-September 2020 in Brno (CZ) during an international networking event co-organised within the framework of European Democracy Network (EDN) Project by NESEHNUTI, Hnuti Duha and Citizens For Europe Berlin (DE).

 

The content of this webpage does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed lies entirely with the author(s).

EfC info_template_EDN