Skip to main content

Jsme s Vámi více jak 20 let. Tohle všechno jsme společně dokázali.

1997

Vzniká NESEHNUTÍ

Odštěpujeme se z našeho mateřského Hnutí DUHA.

Odteď jsme nezávislá organizace NESEHNUTÍ. V prvním roce cílíme na zbraně.

Zahajujeme kampaň Zbraně, nebo lidská práva. Také protestujeme proti mezinárodnímu veletrhu zbraní IDET a dostavbě JE Temelín.

1998

První brněnská cyklojízda

Hodně pozornosti věnujeme souvislostem dopravy a životního prostředí.

Snažíme se se o zachování regionálních železnic. Zahajujeme kampaň proti výstavbě rychlostní silnice R43. Vadí nám, že by poničila ekologicky cennou oblast Brněnské přehrady. A poprvé se zapojujeme do pravidelného pořádání Dne bez aut.

Kromě toho začínáme s programem Za práva zvířat, účastníme se akcí proti rasismu a zahajujeme pravidelnou sérii akcí na podporu lidských práv v Tibetu.

1999

Krev na ambasádu

V srpnu propuká v Čečensku druhá čečenská válka. Angažujeme se v otázce lidských práv ve válečných oblastech.

Také začínáme spolupracovat s Člověkem v tísni. Organizujeme spolu festival filmů Jeden svět. Kromě toho spolupořádáme Týden lidských práv, kde také promítáme filmy a diskutujeme.

Myslíme i na ekologii. Pokračujeme v protestu proti výstavbě Temelína a zřizujeme naučnou stezku kolem Brněnské přehrady.

2000

Expandující hypermarkety

Vzniká program Zaostřeno na hypermarkety. Vadí nám, jak expandující hypermarkety zabírají ornou půdu i zelené plochy a ničí lokální dodavatele a prodejce. Informujeme o problematice veřejnost a také se snažíme bránit výstavbě nových obchodních center.

Otevíráme knihovnu Nesehnutí. Má asi 2 000 titulů z oblasti lidských práv, genderových studií, životního prostředí a práv zvířat.

2001

Jídlo místo zbraní

Zahajujeme program Ženská práva jsou lidská práva. Chceme upozorňovat například na nerovné odměňování žen, jejich vnímání ve stereotypních rolích nebo na násilí páchané na ženách.

V rámci iniciativy Jídlo místo zbraní pravidelně rozdáváme jídlo bezdomovcům a sociálně slabým.

2002

Přes ulice bezpečně

V Brně se masivně ruší přechody, a proto reagujeme kampaní Přes ulice bezpečně.

Zahajujeme pravidelné Večery s NESEHNUTÍm. Promítáme dokumenty, besedujeme na aktuální témata, pořádáme akce, kterými chceme upozornit na porušování lidských práv v Bělorusku

2003

České zbraně vraždí

V Čečensku pokračuje ozbrojený konflikt a my v NESEHNUTÍ pracujeme s těmi, kdo kvůli válce utíkají. Pořádáme v Brně Dny Kavkazu, abychom přiblížili místním bohatou kavkazskou kulturu a lidi, kteří potřebují pomoc. Také spoluorganizujeme turné tanečního souboru malých čečenských uprchlíků Maršo.

Nezapomínáme ani na vlastní město a zapojujeme se do iniciativy proti odsunu nádraží z centra Brna.

2004

Migrace

Pokračujeme v práci s příchozími. Vzniká program Bezpečí pro uprchlíky. V rámci něj chystáme volnočasové aktivity pro děti, poskytujeme poradenství a vysvětlujeme veřejnosti problematiku migrace. Připomínkujeme také legislativu a vydáváme uprchlický časopis PŘES.

2005

Ekoporadna

I nadále se věnujeme tématu hypermarketů a pořádáme semináře pro veřejnost.

V rámci NESEHNUTÍ vzniká Ekoporadna. Každý měsíc zodpovíme 30–40 dotazů občanů, nevládních organizací, novinářstva nebo veřejné správy.

Osvětu a odborný pohled nabízíme i v genderových otázkách, konkrétně v Informačním centru pro rovné příležitosti žen a mužů.

2006

Azyl a kapři

Před Vánoci pořádáme stánek, který upozorňuje na neetické zacházení s kapry.

Nadále pomáháme žadatelům o azyl.

Spolu s Masarykovou univerzitou organizujeme sérii akcí na podporu demokratizačních procesů a občanských iniciativ v Bělorusku.

2007

Aktivní otcovství

Připomínkujeme řadu záměrů na výstavbu nákupních center.

V rámci ženskoprávního programu začínáme s novou kampaní zaměřenou na aktivní otcovství.

2008

Ilegální hypermarket

Úspěšně zasahujeme proti ilegálně sjednané výstavbě obřího hobbymarketu v Brně – Ivanovicích. Také provádíme výzkum dopadu expanze hypermarketů na životní prostředí v ČR.

Také organizujeme akci pro veřejnost v rámci mezinárodního dne uprchlíků v Brně.

2009

Sexistické prasátečko

Chceme upozornit na projevy sexismu v reklamě a budovat u nás důstojnější reklamní prostředí. Poprvé vyhlašujeme anticenu Sexistické prasátečko.

Díky kampani Ženy a životní prostředí spolu s obchodem Brána k dětem a Katedrou environmentálních studií Masarykovy univerzity realizujeme první ročník konference Aktivní rodičovství.

2010

Brno v akci

Spouštíme kampaň Brno v akci. Jeho cílem je rozvíjet v Brně pestrou síť malých obchodů a regulovat hypermarkety pomocí nastavení přísnějších pravidel v územním plánu města Brna. Chceme, aby byl projekt příkladem i pro ostatní města.

Reagujeme na vzrůstající projevy xenofobie v české společnosti a spouštíme projekt MULTIKULTI CHALLENGE: ACCEPTED.

2011

10 dní, které mohly změnit Brno

Zahajujeme projekt Na podporu občanských iniciativ na Kavkaze. Ke konci roku se z něj stává program Cesta iniciativy.

Program Bezpečí pro uprchlíky přejmenováváme na Společně k rozmanitosti.

V roce 2011 zahajuje činnost nová pracovní skupina Občanské oko. V rámci ní podporujeme občanské iniciativy i aktivní jednotlivce v Brně i celé České republice.

2012

Lidská práva vystěhována

Začátkem listopadu slavíme patnácté narozeniny. A to velkým úspěchem. Podařilo se nám prosadit v novele stavebního zákona férová pravidla, která mimo jiné zajistí, že autorizovaní inspektoři nebudou moci při povolování staveb (například velkých obchodních center) obcházet zákon.

Pořádáme akci na podporu politických vězňů v Bělorusku – Lidská práva vystěhována.

V programu Společně k rozmanitosti spouštíme kampaň Za zdravotní pojištění migrantů a migrantek. Naším cílem je změnit zákon a umožnit příchozím s dlouhodobým pobytem v ČR přístup do veřejného zdravotního pojištění. Nyní jsou odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění.

2013

Skamasi

Chceme, aby se u nás líp dýchalo i nově příchozím – uprchlíkům a uprchlicím – tak jsme pro ně a jejich přátele uspořádali festival Skamasi, který je oslavou jejich kultury, hudby i kuchyně.

Pořádáme antimilitaristický festival DifferentFest, který má být nejen kontrastem k paralelně probíhajícímu veletrhu zbrojařů IDET, ale i prostorem pro téma absence účinné kontroly obchodu se zbraněmi. Taky se nám daří získat 1 000 podpisů pro otevřený dopis na podporu Kampaně za zdravotní pojištění migrantů a migrantek.

A hlavně rozšiřujeme podporu aktivních občanských iniciativ i do Arménie a Ázerbájdžánu.

2014

Dobrá žaloba

S občany a občankami Brna se vyjadřujeme ke kontroverzní aktualizaci územního plánu Brna skrze úspěšnou kampaň Dobrá žaloba, na niž jsme vybrali 292 495 korun. Mimo jiné veřejně debatujeme o aktivním rodičovství, oslavujeme MDŽ s rapujícími matkami-samoživitelkami, či iniciujeme setkávání rodičů, kteří odmítají jíst živočišné výrobky.

Rozšiřujeme zahraniční podporu občanské společnosti i do Ukrajiny, silně zmítané započatým válečným konfliktem. Zastáváme se obránců a obránkyň lidských práv v Ázerbájdžánu, kteří kvůli hájení svobod a nezávislosti sedí za mřížemi v tamní diktatuře.

2015

Chléb pro Charkov

Dovezli jsme na Ukrajinu humanitární pomoc – jídlo a hygienické potřeby – a mohli jsme tak 1971 lidem v ukrajinském Charkově zajistit potravinové balíčky na jeden měsíc. Kvůli našemu působení jsme však čelili masivnímu hoaxu o zpronevěření peněz určených právě na tuto pomoc. V reakci na vlnu nenávisti jsme se pustili do kampaně Hej-Ty zaměřenou na potírání nenávistných projevů na sociálních sítích. Informovali jsme mladé lidi o nebezpečí předsudků a marnosti nenávistného chování.

Také jsme uspěli s žalobou na kontroverzní Aktualizaci územního plánu města Brna, která rušila zelené plochy a zvýhodňovala developery. A že to jde i bez zbraní jsme ukázali na mezinárodním PEACEcampu, který jsme uspořádali.

Proběhl první ročník akce Den platové (ne)rovnosti, který upozornil na rozdíly v platech žen a mužů. Do akce se zapojilo 35 podniků, které poskytly ženám symbolickou slevu 22 %. 100 = 78 ?

2016

Můžu dýchat

Opět jsme pořádali Den za rovné příjmy, do akce se zapojilo 60 podniků z Brna i Prahy. Velkým úspěchem byl také 8. ročník anticeny Sexistické prasátečko, jejíž „vítězná“ reklama musela být stažena.

Vytvořili jsme aplikaci muzudychat.cz, která sleduje stav a vývoj kvality ovzduší v Brně a umožňuje apelovat na odpovědné autority, aby se zasadily o zlepšení. Prostřednictvím aplikace mujplanmobility.cz zase více než 500 lidí zaslalo připomínky k brněnskému Plánu mobility. Velká část těchto přípomínek byla v další verzi zohledněna.

2017

Brno pro lidi

Formulovali jsme připomínky k aktuální verzi Plánu mobility společně se čtyřmi organizacemi a externími experty a expertkou. Spustili jsme připomínkovací aplikaci brnoprolidi.cz, díky které se podařilo získat víc jak 400 podpůrných hlasů ze strany veřejnosti.

V kauze ilegálního postavení Bauhaus jsme pak dosáhli důležitého vítězství. Krajský úřad odmítl odvolání hobbymarketu a soud tak potvrdil, že stavba je vybudována neoprávněně.

Uspořádali jsme také 1. ročník soutěže o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů Genderiáda.

Na každoroční zbrojařský veletrh IDET v Brně jsme reagovali každoročním protestem a happeningem. Zastupitelstvu města Brna, které je majoritním vlastníkem pořadatelské firmy Veletrhy Brno, jsme předali otevřený dopis se 151 podpisy jednotlivců a 15 iniciativ. O protestech natočila Česká televize pořad Občanské noviny: Válka začíná tady.

2018

Brnotoč

Pořádáme kampaň Nádraží v centru, do které se zapojují stovky lidí a vyjadřují k poloze plánovaného nového brněnskému nádraží.

Stále nás zajímá, jak se vyvíjí udržitelná doprava v Brně, proto v rámci kampaně Brnotoč zapojujeme lidi, aby psali kandidátům a kandidátkám do zastupitelstva města, že chtějí dopravu v Brně šetrnou k životnímu prostředí.

Organizujeme dvoudenní neformální konferenci BarCamp, kde promlouvá několik desítek českých i zahraničních lektorek*rů na rozličná témata společenské prospěšnosti. Přichází více než dvě stovky návštěvníků a návštěvnic.

Pořádáme jubilejní desátý a zároveň poslední ročník anticeny Sexistické prasátečko.

2019

Hlava na hlavě

Kampaní Hlava na hlavě se připojujeme k celoevropské petici za zrušení klecí pro hospodářská zvířata. Mobilizujeme veřejnost, aby podepsala petici, na podporu kampaně natáčíme hudební klip s kapelou Zelené koule, vystupujeme v médiích.

Organizujeme vzdělávací sérii pro mladé aktivisty a aktivistky Základní škola života a KPZ aneb Kolektivní poznání zachraňuje.

Rozjíždíme kurzy exotické kuchyně Kulinárna, které spolupořádáme společně s příchozími pro širokou veřejnost.