Skip to main content

Program Odzbrojovka NESEHNUTÍ není v současnosti aktivní

Stále však věříme, že je potřeba usilovat o odzbrojení na úrovni činů i na úrovni uvažování

Zasazujeme se o českou zahraniční politiku, která je odpovědná, transparentní a upřednostňuje lidská práva před ekonomickými zájmy obchodníků se zbraněmi.

ODZBROJOVKA

Monitorujeme vývoz zbraní z České republiky, upozorňujeme veřejnost na vývozy českých zbraní do regionů, kde probíhají ozbrojené konflikty a požadujeme zastavení vývozu vojenského materiálu do diktátorských a autoritativních režimů. Upozorňujeme také na problematické aspekty militarizace společnosti.

Vyvíjíme tlak na zodpovědné orgány, aby při rozhodování o zbrojních exportech akcentovaly i hledisko lidských práv v souladu s mezinárodními dokumenty, k jejichž dodržování se ČR zavázala.

Pořádáme či koordinujeme veřejné akce, z nichž jsou nejviditelnější protesty proti zbrojařskému veletrhu STOP IDET, Týden proti militarizaci mládeže nebo vzdělávací pobyt PeaceCamp.

 

Píšeme tiskové zprávy i články a vydáváme informační materiály. Informujeme veřejnost o tématech souvisejících s vývozem zbraní a s militarismem a dodáváme podklady pro práci novinářek a novinářů. Pořádáme také veřejné akce nebo mírové kulaté stoly a nabízíme antimilitaristické workshopy či přednášky.

Podpořte naše odzbrojující aktivity!

Zasazujeme se za svobodnou a
bezpečnou společnost.

K takové společnosti vede dialog, porozumění souvislostem a jednání ve prospěch spravedlnosti a rovnosti všech. Mírové soužití se zakládá na respektujícím, konstruktivním a udržitelném řešení konfliktů. Ploty na hranicích, oklešťování lidských práv, zbrojení jsou jenom drahou a falešnou náhražkou za skutečná řešení. Usilujeme o odzbrojení na úrovni činů i na úrovni uvažování.

STOP IDET

STOP IDET je protest proti zbrojařskému veletrhu pořádaného na brněnském výstavišti. Sleduj naše aktivity na facebooku a zapoj se do protestů, nebo organizování akcí. Bezpečnost nás všech, nesmí zůstat v rukou překupníků se zbraněmi.