Skip to main content

Schools of equality: Rovnost začíná ve škole

Hlavním cílem projektu je zvýšení citlivosti k genderovým otázkám ve vzdělávání a naplnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014-2020 v oblasti genderově senzitivního vzdělávání prostřednictvím vytvoření a pilotního ověření 5 vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem.

Projekt reaguje na výzvy českých škol v oblasti rovnosti žen a mužů jakožto součásti rozvoje demokratické kultury, a to prostřednictvím vývoje a ověření 5 programů zaměřených na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu v souladu se strategiemi a koncepcemi vzdělávání v ČR. Programy budou vytvářeny pro různé stupně školských zařízení včetně studujících se SVP. Výstupem budou digitalizované soubory materiálů včetně metodiky programů. Projekt bude realizován 36 měsíců s dopadem na celé území ČR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.