Skip to main content

Školka pro mě: jak si užít školku zábavně a citlivě 2

Školka pro mě: jak si užít školku zábavně a ciltivě 2 z dílny NESEHNUTÍ je jedinečný materiál věnovaný předškolnímu vzdělávání v tématu tělesného bezpečí, tématu velmi významnému v procesu utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému.

Šanon je plný praktických nápadů na aktivity, které mohou pomoci budovat a posilovat schopnost dětí chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Jde o důležitý prvek v prevenci násilí.

Tento šanon navazuje na úspěšný ucelený materiál Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě vydaný organizací NESEHNUTÍ. První šanon se zaměřoval na témata, jako je práce s emocemi, téma vlastního těla a prevence násilí, téma vlastní identity dětí a jejich projevů a mimo jiné také na téma transgender dětí v předškolním věku a téma pestrých rodin, z nichž mnoho dětí pochází.

Pozitivní ohlasy ze strany pečujících osob v mateřských školách, ze strany rodičů, ale i institucí ukázaly, že podobné materiály v ČR dosud chyběly, že se aktivity dětem líbí a nabízejí cestu, jak s dětmi komunikovat o velmi důležitých tématech a situacích, s nimiž se často setkávají.