Slunce pro Ukrajinu

 

Ukrajina je už rok terčem bombardování a útoků ruské armády, které po celé zemi způsobují výpadky energie. V nemocnicích zhasínají světla na operačních sálech a přístroje na jednotkách intenzivní péče přestávají fungovat. Jedním z nejlepších řešení jsou solární panely – zdroje energie přímo na střechách nemocnic.

Výpadky energie zapříčiněné ruskou agresí představují největší nebezpečí pro ty nejohroženější- zraněné, nemocné a další, kteří jsou závislí na péči lékařů*ek. Ti pro svou obětavou práci a záchranu lidských životů potřebují stabilní zdroje energie. Na elektřinu ze sítě se ale kvůli bombardování a útokům dronů spoléhat nemohou a záložní agregáty jsou závislé na naftě.

Řešením, které může ukrajinským nemocnicím zajistit světlo a funkční přístroje, je energie z obnovitelných zdrojů – zejména ze solárních panelů. Díky minimálním provozním nákladům a nezávislosti na fosilních palivech je využití sluneční energie nejlepším dostupným řešením, které ukrajinským lékařům*kám umožní zachraňovat lidské životy i v případě dalších útoků a výpadků.

Solární panely nepředstavují jen okamžitou podporu pro důležitou práci zdravotníků*ic, ale také dlouhodobou pomoc v rámci obnovy válkou sužované Ukrajiny. Dodávat na operační sály světlo a obnovitelnou energii budou dalších nejméně dvacet let. Jejich využití zároveň pomáhá řešit klimatickou krizi a narozdíl od fosilních paliv snižuje závislost na zemích s autoritářskými nebo totalitními režimy.

Aktuálně vybíráme na:

Instalace solární elektrárny v městské nemocnici v Ovruči (Žitomyrská oblast)

Svým příspěvkem nyní pomůžete vrátit světlo a energii do nemocnice v Ovruči, kde žije kolem 15.000 obyvatel.

Specifikace projektu

Střešní instalace solární elektrárny o kapacitě 30 kW na budovu městské nemocnice. Plánovaná roční produkce je 29.400 kWh.
Adresa: ul. Tarase Ševčenka 106, 11104 Ovruč, Žitomyrská oblast, Ukrajina

Zodpovědná osoba: Julia Čičirko
Oddělení ekonomického rozvoje a investic Městské rady Ovruč
Kontakt: yuliyachychyrko@ukr.net

Náklady projektu

Hřivna
Fotovoltaické panely 678650
Invertor 95770
Náklady na instalaci 109350
Ostatní materiál 91180
Celkem 974950
Celkem Kč 571895

Vraťme světlo a elektrickou energii tam, kde je nejvíc potřeba. Děkujeme.

Robert Vlček

Koordinátor crowdfundingové kampaně Slunce pro Ukrajinu

Kontakt 737 745 246

NESEHNUTÍ projekt organizuje ve spolupráci s ukrajinskou organizací Ekoklub. Ta shání prostředky pro nákup a instalaci solárních panelů, kterými bude postupně vybavovat ukrajinské nemocnice. Světlo už vrátila do zdravotnického zařízení ve městě Zvjahel, kde byl nedávno dokončený první projekt.

Dokončené a připravované projekty

Instalace solární elektrárny v Centrální nemocnici v Sumách

I díky vašemu příspěvku se vrátí světlo a energie do nemocnice v Sumách, kde žije přes čtvrt milionu lidí. Tamní lékaři provedli v roce 2022 přes 7000 operací, z toho 4000 urgentních. Solární panely zde vyprodukují dostatek energie k tomu, aby zajistily fungování všech tří operačních jednotek.

Dne 3. května 2023 byl vybrán dostatek prostředků pro solární elektrárnu o výkonu 60,0 kW. Instalace byla zahájena v květnu 2023. Prostředky na její instalaci (27 500 EUR) vybralo nejen NESEHNUTÍ, ale i další organizace z Polska, USA a Německa. Zbytek prostředků bude spolufinancovat městská rada. Elektrárna zajistí energetickou bezpečnost zdravotnického zařízení. Nemocným a zraněným tak bude i nadále poskytována lékařská péče bez ohledu na případné útoky ruské armády.

Sumy se nacházejí nedaleko hranice s Ruskem, takže pravděpodobnost náletů zůstává vysoká. Časté útoky na energetickou infrastrukturu na podzim 2022 způsobily nestabilní provoz zdravotnických zařízení. Nemocnice sice zakoupily generátory, ale jejich kapacita nestačila na zajištění elektřiny pro všechny zdravotnické budovy. Konkrétně v roce 2022 získala nemocnice v Sumách od dárců generátor o výkonu 500 kW, který se při výpadku proudu zapne do 30 sekund. Díky tomu zdravotnické zařízení nadále poskytuje péči a lékaři provádějí operace. Při takovýchto mimořádných událostech však mohou podle zaměstnanců*kyň nemocnice nastat problémy s vyšetřením pacientů.

„Je pro nás nesmírně důležité, abychom v případě dlouhodobého výpadku proudu zajistili nepřetržitý léčebný proces. Instalovaná solární elektrárna pomůže zajistit fungování operačních jednotek a jednotek intenzivní péče,“ říká Valentyna Dominas, ředitelka Centrální městské nemocnice v Sumách.

„Minuta bez elektřiny může být životu nebezpečná. Instalace solární elektrárny vyřeší otázku nepřetržitého provozu zdravotnického vybavení lůžkového oddělení. Nejdůležitější je život a zdraví pacientů,“ zdůrazňuje Marina Draničenko z městského úřadu v Sumách.

Provoz solární elektrárny umožní zdravotnickému zařízení každoročně ušetřit peníze za energie. Podle předběžných výpočtů budou plánované úspory energie činit 457,5 tisíce hřiven ročně.  Úředníci sumské radnice uvádějí, že ušetřené prostředky budou použity na realizaci energeticky úsporných opatření v dalších zdravotnických zařízeních. „Nemocnice ročně spotřebuje 293,0 tisíc kWh elektrické energie. Při její výrobě vzniká přibližně 318 tun oxidu uhličitého. Instalace solární elektrárny sníží emise o 75 tun,“ dodává Maryna Dranichenko.

Solární nemocnice ve Zvjahelu

V prosinci 2022 byla dokončena instalace solární elektrárny pro nemocnici ve Zvjahelu (Žitomyrská oblast) s instalovaným výkonem 32.5 kW. Prostředky poskytli soukromí dárci během fundraisingové akce pořádané ukrajinskými organizacemi.

Od začátku roku 2023 již elektrárna vyrábí bezemisní elektřinu: