EN
Slunce Pro Ukrajinu Logo Rgb
Qr
 
Aktuálně vybíráme na:

Svým příspěvkem na sbírku Slunce pro Ukrajinu podpoříte instalaci solárních panelů na střechu dětské nemocnice v Záporoží, která se každoročně stará o přibližně 100 000 pacientů, a kde lékaři*ky každý rok provedou přes 2000 operačních zákroků. Zařízení mimo jiné poskytuje neodkladnou zdravotní péči novorozencům a je jediným centrem akutní a chronické hemodialýzy na jihovýchodě Ukrajiny.

„Ve světě, kde válka už třetím rokem narušuje náš běžný život, jsou spolehlivé dodávky elektřiny pro nemocnice důležitější než kdy jindy. Ještě více to platí pro dětské nemocnice, kde je prioritou zdraví a bezpečí těch nejmenších. Díky vaší pomoci získáme tváří v tvář vojenské agresi energetickou nezávislost a udržitelnou energii. Podpora tohoto projektu je krokem k budoucnosti, ve které bude mít každé dítě možnost se bezpečně a pohodlně uzdravit,“ říká Iryna Kuleshova, ředitelka nemocnice v Záporoží.

Img 20210315 091442

Díky sluneční energii dětská nemocnice:

– Získá stabilní zdroj elektřiny pro nepřetržitý provoz kriticky důležitých zdravotnických přístrojů, jako jsou novorozenecké inkubátory, ventilátory nebo přístroje pro hemodialýzu

Sníží svou závislost na fosilních palivech a náklady na spotřebu energie

– Ušetří finanční prostředky, které bude moct využít na udržení a zlepšení péče o dětské pacienty*ky a další rozvoj

O projektu:

Ukrajinské nemocnice jsou od začátku ruské invaze ohroženy výpadky elektrické energie. Na vině je bombardování a dronové útoky na ukrajinskou infrastrukturu. V nemocnicích zhasínají světla na operačních sálech a přístroje na jednotkách intenzivní péče vypovídají službu. Řešením složité situace zdravotnických zařízení jsou solární panely – spolehlivé zdroje energie přímo na střechách nemocnic.

Výpadky proudu zapříčiněné ruskou agresí představují největší nebezpečí pro nejzranitelnější skupiny lidí. Raněné, nemocné, staré lidi a právě narozené. Ti všichni jsou závislí na spolehlivém fungování nemocnic a péči lékařů*ek. Personál nemocnic však pro svou obětavou práci a záchranu životů potřebuje stabilní zdroje energie. Na elektřinu ze sítě se ale kvůli ruským útokům spolehnout nemůže a záložní agregáty jsou závislé na nedostatkové naftě.

Řešením, které ukrajinským nemocnicím zajistí světlo a funkční přístroje, je energie ze solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů. Využití sluneční energie je díky minimálním provozním nákladům a nezávislosti na fosilních palivech nejlepším dostupným řešením, které ukrajinským lékařům*kám pomáhá zachraňovat lidské životy, a to i v případě dalších útoků a výpadků proudu.

Solární elektrárny představují okamžitou podporu pro důležitou práci zdravotníků*ic a zároveň dlouhodobou pomoc při obnově válkou sužované Ukrajiny. Obnovitelnou energii budou na operační sály dodávat nejméně dalších dvacet let. Jejich využití zároveň pomáhá řešit klimatickou krizi a na rozdíl od fosilních paliv snižuje závislost na zemích s autoritářskými nebo totalitními režimy.

Alžběta Kofránková

Koordinátorka kampaně Slunce pro Ukrajinu

Kontakt 732 561 624
B2e55bb0 5144 4974 Bcf3 9654e82add9a

Vraťme světlo a elektrickou energii tam, kde je nejvíc potřeba. Děkujeme.

NESEHNUTÍ organizuje sbírku Slunce pro Ukrajinu ve spolupráci s Ukrajinskou organizací Ekoklub. Ta shání prostředky na nákup a instalaci solárních panelů pro tamní nemocnice. Světlo se díky projektu jako první vrátilo do zařízení ve městě Zvjahel. Postupně ale sluneční energie rozzáří další ukrajinské nemocnice.

Afacd8f9 A725 49c1 9187 F91356ab84bf

Kde už svítí
Slunce pro Ukrajinu:

Čistou energií ze slunce, kterou nevyřadí výpadky dodávek elektřiny, disponuje od července 2023 městská nemocnice v ukrajinském Žytomyru. Na její střeše totiž díky Slunci pro Ukrajinu funguje solární elektrárna, kterou zdravotnickému zařízení darovala česká firma SOLSOL

Právě Žytomyr byl prvním ukrajinským městem, které se ještě před začátkem ruské invaze rozhodlo do roku 2050 kompletně zbavit fosilních zdrojů energie.

„SOLSOL v různé formě podporuje Ukrajinu a její obyvatele od začátku invaze – zapojovali jsme se do sbírek finančních i materiálních. Dalším logickým krokem je podpora ohrožené infrastruktury a obcí, které se rozhodly pro přechod směrem k udržitelnosti. Nápad Slunce pro Ukrajinu nás okamžitě zaujal, protože se v něm perfektně potkaly naše možnosti s místními potřebami. Samotnou instalaci jsme koordinovali na vzdálenost 1000 kilometrů on line. Byl to nestandardní postup, ale osvědčil se. Elektrárna nyní funguje a my můžeme sledovat její provoz v reálném čase přímo v Brně,“ komentuje rozhodnutí poskytnout rozsáhlý materiální dar Michal Hrabí, provozní ředitel SOLSOLu. Solární elektrárna má výkon 48 kW a pokryje až 26 % roční spotřeby nemocnice.

“Solární elektrárna v ukrajinském Žytomyru představuje klíčovou podporu pro ty nejohroženější, pro zraněné a nemocné, kteří jsou závislí na péči lékařů a lékařek. Fotovoltaika je navíc spolehlivým zdrojem při výpadcích zásobování, které se mohou v důsledku ruské agrese kdykoliv znovu objevit. Jde ale také o ukázku moderních a udržitelných řešení, které ilustrují, jak by měla vypadat poválečná obnova Ukrajiny. Obnovitelné zdroje navíc snižují závislost na nedemokratických režimech, jako je právě ten ruský,” vypočítává přínosy Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

I díky vašemu příspěvku se vrátí světlo a energie do nemocnice v Sumách, kde žije přes čtvrt milionu lidí. Tamní lékaři provedli v roce 2022 přes 7000 operací, z toho 4000 urgentních. Solární panely zde vyprodukují dostatek energie k tomu, aby zajistily fungování všech tří operačních jednotek.

Instalace byla zahájena v květnu 2023. Prostředky na její instalaci (27 500 EUR) vybralo nejen NESEHNUTÍ, ale i další organizace z Polska, USA a Německa. Nemocným a zraněným tak bude i nadále poskytována lékařská péče bez ohledu na případné útoky ruské armády.

Sumy se nacházejí nedaleko hranice s Ruskem, takže pravděpodobnost náletů zůstává vysoká. Časté útoky na energetickou infrastrukturu na podzim 2022 způsobily nestabilní provoz zdravotnických zařízení. Nemocnice sice zakoupily generátory, ale jejich kapacita nestačila na zajištění elektřiny pro všechny zdravotnické budovy.

„Je pro nás nesmírně důležité, abychom v případě dlouhodobého výpadku proudu zajistili nepřetržitý léčebný proces. Instalovaná solární elektrárna pomůže zajistit fungování operačních jednotek a jednotek intenzivní péče,“ říká Valentyna Dominas, ředitelka Centrální městské nemocnice v Sumách.

„Minuta bez elektřiny může být životu nebezpečná. Instalace solární elektrárny vyřeší otázku nepřetržitého provozu zdravotnického vybavení lůžkového oddělení. Nejdůležitější je život a zdraví pacientů,“ zdůrazňuje Marina Draničenko z městského úřadu v Sumách.

Provoz solární elektrárny umožní zdravotnickému zařízení každoročně ušetřit peníze za energie. Podle předběžných výpočtů budou plánované úspory energie činit 457,5 tisíce hřiven ročně.  Úředníci sumské radnice uvádějí, že ušetřené prostředky budou použity na realizaci energeticky úsporných opatření v dalších zdravotnických zařízeních. „Nemocnice ročně spotřebuje 293,0 tisíc kWh elektrické energie. Při její výrobě vzniká přibližně 318 tun oxidu uhličitého. Instalace solární elektrárny sníží emise o 75 tun,“ dodává Maryna Dranichenko.