Skip to main content

TISKOVÁ ZPRÁVA Konsorcia nevládních organizací zabývajících se migranty a NESEHNUTÍ

Týden za práva migrantů a migrantek

Praha 6. prosince 2012 – Až sto tisíc migrantů ze zemí mimo Evropskou unii je vyloučeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Právě tento problém se stane hlavním tématem Týdne za práva migrantů a migrantek, který proběhne od 12. do 19. prosince. Týden akcí v Praze, Brně a Pardubicích ve se koná při příležitosti Mezinárodního dne OSN za práva migrantů. Kromě tématu zdravotního pojištění se také vysloví proti aktuální hrozbě zrušení sekce lidských práv na Úřadu vlády.

Migrantům risk, pojišťovnám zisk“ je hlavní motto Týdne za práva migrantů a migrantek, které vystihuje aktuální situaci migrantů odkázaných na nevyhovující komerční pojištění. Úsilí o začlenění migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění zatím podpořily desítky institucí a osobností, mezi nimi i prezident České lékařské komory, Milan Kubek: „Česká lékařská komora podporuje legitimní požadavky na začlenění legálních imigrantů do systému veřejného zdravotního pojištění. Vždyť přeci není normální, že náš stát v zájmu zisku komerčních pojišťoven umožňuje okrádání systému veřejného zdravotního pojištění a diskriminuje lidi, kteří mají zájem v naší zemi legálně pracovat, a jejich rodinné příslušníky.“ Do veřejného zdravotního pojištění mají nyní přístup pouze migranti, kteří jsou zaměstnáni anebo mají trvalý pobyt.

V rámci Týdne za práva migrantů se budou například promítat dokumenty „Obchodníci se zdravím“ a „Lepší život“, které se věnují jak problému zdravotního pojištění, tak postavení migrantů na trhu práce v ČR, bude se diskutovat o postavení migrantů v ČR a ve světě, vernisáž bude mít výstava o zdravotním pojištění migrantů. Specialitou bude procházka s výkladem po okolí pobočky Ministerstva vnitra, kde si migranti kupují od zprostředkovatelů komerční pojištění. V Praze završí program týdne dvě akce. Během Mezinárodního dne migrantů 18. prosince bude připomenuta Úmluva OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, jakož i další významné úmluvy, které Česká republika neratifikovala. Poté zahrají na uzbecký buben a zazpívají tradiční arabské písně Tashev Farhod a Meran Kasim a dále kapela Koza na útesu. 19. prosince proběhne happening za zahrnutí migrantů a migrantek do veřejného zdravotní pojištění před sídlem VZP v Praze.

Během Týdne za práva migrantů a migrantek se též bude protestovat proti aktuálnímu plánu na zrušení Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády, která má být přesunuta a rozmělněna po několika ministerstvech. „Argumentuje se šetřením, počty úředníků v této sekci jsou však nyní naprosto minimální. Ponechání už dnes slabé zmocněnkyně pro lidská práva na Úřadu vlády bez jakéhokoliv sekretariátu by vážně ohrozilo agendu lidských práv“, říká Marek Čaněk z Konsorcia.

Celý program:www.konsorcium-nno.cz/tyden-za-prava-migrantu.html

Více informací o Kampani za zdravotní pojištění migrantů a migrantek: www.zdravotnipojistenimigrantu.cz

Více informací:

Marek Čaněk, marek.canek@konsorcium-nno.cz, tel. 776 – 003 635

Elena Tulupova, office@konsorcium-nno.cz, tel. 773 – 649 264

Linda Janků, linda@nesehnuti.cz, tel. 777 – 254 821